Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Aktivering av passerkort - när, var, hur och varför?

Detta måste du göra en gång i veckan för att komma in genom de dörrar i N- och T-husen där låset saknar knappsats.

Var aktiverar jag mitt kort?

Innanför huvudentrén till N-huset, T-huset och Visionen finns uppdateringsläsare.

Första gången du aktiverar ditt kort behöver du bara hålla upp ditt kort mot läsaren. Håll kortet mot den vänstra läsaren tills det lyser grönt. Ditt kort är nu aktiverat!

Validera ditt kort

Som student behöver du validera ditt kort var 7:e dag (en gång i veckan).

  1. Håll kortet mot den vänstra delen av läsaren. När knappsatsen börjar lysa så matar du in din passerkortskod.
  2. Håll sedan upp kortet mot den vänstra delen av läsaren. Håll kvar kortet tills läsaren lyser grönt. Nu är ditt kort aktivt i 7 dagar!

Om läsaren lyser rött får du enklast hjälp genom att anmäla ett ärende i Helpdesklänk till annan webbplats eller genom att besöka Servicecenter.

Varför behöver du validera ditt kort?

Högskolan vill vara säker på att borttappade kort slutar fungera, även om de inte anmälts förlorade. Ditt passerkort är en värdehandling – en nyckel som ger tillgång till Högskolans lokaler.

Det är passerkortskoden, valideringsprocessen och förlustanmälan av borttappade kort som säkerställer att obehöriga inte kan komma in i Högskolans låsta lokaler.

Sidan uppdaterad 2019-02-04