Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

På skrivaren

När du kommer till skrivaren ser det ut så här:

Logga in

För att få ut din utskrift måste du logga in på skrivaren. Det kan du göra på två sätt:

 • lägg ditt passerkort på skrivaren (längst till vänster på bilden ovan) och knappa in din passerkortskod på knappsatsen på skrivaren.

eller

 • Tryck på AD Login och
 • logga in med ditt studentkonto på skrivarens skärm:

Betala

Du betalar via UniFLOW (inbetalt via Högskolebiblioteket/Servicecenter). Du ser hur mycket pengar du har kvar.

Därefter ska du välja vad du vill göra: Kopiera, scanna och skicka, skriva ut från högskoledator/egen dator eller skriva ut från USB (åtkomst lagr.filer).

Vill du byta skrivarens språk mellan svenska och engelska gör du det genom att trycka på den grå rutan med figurliknande cirklar på, bredvid Högskolans logga.

Skriva ut från högskoledator, eller e-postad bilaga till myprint@hh.se

 1. Välj Secure print
 2. Markera filnamnet för den utskrift du vill skriva ut i listan (den senaste ligger längst ned)
 3. Välj ev färgutskrift, enkel- eller dubbelsidigt, häftning eller hålslagning av din utskrift (under Options)
 4. Välj Print+Delete.

Utskriften skickas till skrivaren, och debitering sker.

Du kan ta bort utskrifter ("Delete") utan att skriva ut. Då sker ingen debitering.

Om du inte hämtar den köade utskriften försvinner den efter omkring tolv timmar, utan att någon debitering sker.

Skriva ut från USB

 1. Sätt in USB-stickan i kontakten till höger om knappsatsen
 2. Välj Åtkomst lagr. filer
 3. Markera filnamnet för den utskrift du vill skriva ut i listan (den senaste ligger längst ned)
 4. Välj ev färgutskrift, enkel- eller dubbelsidigt, häftning eller hålslagning av din utskrift
 5. Välj Print.

Utskriften skickas till skrivaren, och debitering sker.

Kopiera

Välj Kopiera. Priset är samma för kopior som för utskrifter. Tänk på att inte välja färg om du inte vill ha det. Observera att du behöver ha minst 6 kr på ditt konto för att kunna kopiera.

Välj dubbelsidig kopia, och hålslagning och/eller häftning (efterbehandling) om du vill, och tryck på den runda gröna knappen på skrivaren för att starta kopieringen.

Skanna

Resultatet e-postas till din högskoleadress.

1. Välj Skanna och skicka

2. Välj Ange mottagare och Skicka till mig

3. Välj om du vill ha resultatet OCR-läst, eller i pdf-format

4. Ställ in ifall originalet är en- eller tvåsidigt, och om det är färg eller svartvitt m.m.

5. Tryck på den runda gröna knappen på skrivaren för att starta skanningen.

Logga ut

Kom ihåg att logga ut från skrivaren när du valt alla utskrifter du vill ha utskrivna!

Felanmälan

Felanmälan görs via helpdesk - självbetjäninglänk till annan webbplats. "Vaktmästerihjälp" och därefter "Teknisk service".

Sidan uppdaterad 2018-12-06