Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Borttagning av studentkonto

Personliga studentkonton

Studenters personliga konton tas bort när studenten inte längre är aktiv student. Eftersom kontot behövs för (om-)tentamensanmälan och för att hämta uppgifter från Studentladok finns en viss eftersläpning.

Studentkonton tas bort när studenten inte varit registrerad i Ladok under en hel termin. Studenter som har registrerat studieuppehåll eller är registrerade för utlandsstudier tas vanligtvis inte bort.

Innan kontot tas bort skickas ett epostmeddelande till studentens högskoleadress och till den epostadress som är registrerad i Ladok minst 14 dagar i förväg under terminstid.

Information i hemkatalog och e-post sparas i minst ett år efter att kontot stängts.

Projekt- och gruppkonton

Man kan få gemensamma konton för exjobb och projektarbeten, liksom konton kopplade till studentföreningar.

Dessa konton, med tillhörande e-post, tas bort när behovet bör ha upphört. Kontot kan e-postas i förväg, alternativt kontaktas lärare/projektmedlemmar etc.

Information i hemkatalog och e-post sparas i minst ett år efter att kontot stängts.

Sidan uppdaterad 2018-11-05