Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utmärkelser avslutningshögtid

Under avslutningsdagen kommer flera nyinstiftade utmärkelser att delas ut, både programvis och vid den gemensamma avslutningshögtiden.

Studenter, personal, alumner och Högskolans vänner kan nominera kandidater till utmärkelserna kopplade till det program man har anknytningar till. Nomineringen ska innehålla namn på mottagaren samt motivering.

Inom varje program och under varje programsamling den 1 juni delas tre till fyra utmärkelser (diplom) ut:

 • Årets student (vid respektive program)
 • Årets kamrat (vid respektive program)
 • Årets lärare (vid respektive program)
 • Årets internationella student (vid respektive program, om detta är aktuellt)

Även under den gemensamma avslutningshögtiden kommer utmärkelser att delas ut.

Studenternas utmärkelse: årets lärare

Utmärkelsen årets lärare ansvarar studenterna själva för att ta fram, till exempel utifrån föreslagna kriterier nedan. Årets lärare blir studenternas utmärkelse och är inte detsamma som Högskolans pedagogiska pris. Med årets lärare vill Högskolan ge möjlighet till studenterna att lyfta fram andra värden som också anses viktiga men som inte nödvändigtvis måste bygga på utbildningsrelaterade grunder, likt det pedagogiska priset.

Alla program lämnar namn och motivering på sin mottagare av utmärkelsen årets lärare till Sofia Ryan Hägerling eller till sin programansvariga senast i slutet av vecka 20.

Utmärkelsen årets lärare lyfter fram och uppmärksammar lärare som på olika sätt har utmärkt sig under studenternas studietid och är en positiv förebild såväl för Högskolan och dess studenter som för omgivande samhälle.

Utmärkelsen tilldelas lärare som till exempel:

 • har främjat studentmedverkan i utbildningen samt uppmuntrat till engagemang,
 • har främjat till en god studiemiljö,
 • utmanar sina studenter,
 • behandlar sina studenter lika,
 • har god kommunikativ förmåga,
 • är engagerad i sitt ämne och undervisning,
 • är kreativ i sin undervisning,
 • eller annat ni som studenter tycker är värt att uppmärksamma.

Vill du veta mer om nomineringsprocessen kontakta Sofia Ryan Hägerling.

Kriterier årets student

Genom att dela ut utmärkelsen årets student lyfter Högskolan fram och uppmärksammar studenter som på olika sätt har utmärkt sig under sin studietid och är en positiv förebild såväl för Högskolan och dess studenter som för omgivande samhälle.

Utmärkelsen tilldelas studenter som har:

 • för avsikt att avsluta sina studier 2017/2018,
 • utmärkt sig för goda, kreativa insatser,
 • goda studieresultat,
 • deltagit i kår- och/eller studentlivet,
 • gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter,
 • eller utvecklat entreprenörskap med anknytning till Högskolans utbildnings- eller övriga verksamhet under sin studietid vid Högskolan i Halmstad.

Kriterier årets internationella student

Utmärkelsen årets internationella student lyfter fram och uppmärksammar internationella studenter som på olika sätt har utmärkt sig under sin studietid och är en positiv förebild såväl för Högskolan och dess studenter som för omgivande samhälle.

Utmärkelsen tilldelas studenter som har:

 • för avsikt att avsluta sina studier 2017/2018,
 • utmärkt sig för goda, kreativa insatser,
 • goda studieresultat,
 • deltagit i kår- och/eller studentlivet,
 • eller utvecklat entreprenörskap med anknytning till Högskolans utbildnings- eller övriga verksamhet under sin studietid vid Högskolan i Halmstad.

Kriterier årets kamrat

Utmärkelsen årets kamrat lyfter fram och uppmärksammar studenter som på olika sätt varit en god kamrat eller medverkat till god sammanhållning i klassen under sin studietid och är en positiv förebild såväl för Högskolan och dess studenter som för omgivande samhälle.

Utmärkelsen tilldelas studenter som har:

 • för avsikt att avsluta sina studier 2017/2018
 • eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter under sin studietid.

Kriterier årets alumn

Tidigare studenter vid Högskolan i Halmstad är betydelsefulla ambassadörer för lärosätet och värda att uppmärksammas. Mottagaren uppvaktas med lunch under dagen av Högskolan och i samband med att utmärkelsen delas ut under den gemensamma avslutningshögtiden får mottagaren hedersuppdraget att hålla ett tal till avgående studenter.

Utmärkelsen tilldelas en alumn som:

 • har tagit examen vid Högskolan i Halmstad,
 • har utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma. Som en värdefull insats räknas till exempel: forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, att alumnen har stimulerat utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld.
 • är och kan fortsätta vara en god ambassadör för Högskolan i Halmstad,
 • är och kan fortsätta vara en god förebild för dagens och framtidens studenter,
 • kan delta vid utdelning av utmärkelsen under avslutningshögtiden.
Sidan uppdaterad 2018-04-11