Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-placeringar

Första terminen blir studenten tilldelad VFU-plats där hon/han gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Efter ca fyra-fem terminer (beroende på utbildningsprogram) byter studenten till annan skola/förskola. Det är viktigt att att studenten är en längre tid på samma ställe för att få kontinuitet, men det är också viktigt att delta i olika skolors/förskolors arbete och uppleva olika skolkulturer. OBS - de studenter som ingår i försöksverksamhet med övningsskolor placeras på annat sätt.

Högskolans VFU-samordnare beställer i god tid inför varje termin (4-5 månader före terminsstart) VFU-platser i de olika VFU-områdena, dvs. meddelar de lokala samordnarna vilka studenter som ska göra VFU i deras områden och under vilka perioder. Utgångspunkt för beställningarna är studenternas studieplaner.

Kommunens/skolans VFU-samordnare utser de VFU-lärare som ska handleda studenterna. När placeringen är klar publiceras den på studentens personliga webbsida. För att logga in i VFU databasen krävs inloggning och lösenord. Kontakta högskolans VFU-samordnarelänk till annan webbplats vid problem.

Logga in på VFUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


OBS! Det går INTE att logga in med HH-konto. Kontakta VFU-samordnare för att erhålla login.

Studenten ska i början av varje termin, som innehåller VFU, kontakta VFU-läraren och i god tid före VFU-perioden börjar besöka VFU-skolan/förskolan och ha ett planeringsmöte med sin VFU-lärare.

Sidan uppdaterad 2018-01-17