Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Registerutdrag inför VFU

Som student på Högskolans förskollärar- och lärarutbildningar behöver du ett registerutdrag från polismyndigheten. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är ett obligatoriskt inslag i utbildningarna och ett krav för att få ut förskollärar- eller lärarexamen.

Du hittar blanketten om registerutdraget på Polisens webbplats. Vanligtvis är handläggningstiden två veckor, men tidvis kan det ta längre tid. Beställ därför detta utdrag redan vid terminsstart! Om du redan har ett giltigt registerutdrag kan du naturligtvis använda det. Utdraget gäller bara ett år och måste därför förnyas varje år.

Visas för förskolechef/rektor

Det är studentens ansvar att visa ett giltigt registerutdrag för förskolechef/rektor i VFU-området. Det är också förskolechef/rektor som avgör om studenten kan tas emot, inte Högskolan. Om studenten inte kan visa ett giltigt registerutdrag får hen inte göra VFU.

Ett skydd för barn och ungdomar

Registerkontrollen regleras i skollagen (2010:800) och görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Inför din VFU behöver du ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Sidan uppdaterad 2019-01-17