Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Öppna seminarier inom RUC

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle bjuder in till kompetensutveckling. Kostnadsfria seminarier för de halländska kommunerna, samt Båstad, Gnosjö och Ängelholm.

 

Torsdag 170316 kl. 09.00-16.00

Handledarutbildning för Läslyftet - Metahandledning 2 *

Per Fagerström, Ann S. Pihlgren samt Erica Eklöf

Målgrupp: Deltagare från Högskolans Handledarutbildning för Läslyftet 1, deltagare från Högskolans Handledarutbildning för Läslyftet 2 samt deltagare från Skolverkets Handledarutbildning för Läslyftet (avslutad och pågående). Observera! att detta tillfälle endast är för ovanstående målgrupp!!

Inbjudan och anmälan

 

Fredag 170317 kl. 09.00-12.00

Aktiv läskraft – Vad innebär det?*

Barbro Westlund

Målgrupp: Deltagare i Handledningskurs för läslyftet, lärare och förskollärare, samt personal/studenter vid Högskolan

Inbjudan och anmälan

 

Torsdag 170406 kl. 09.00-12.00

Integration Spår 3 Att möta traumatiserade barn i skolan*

Utveckling av strategier och verktyg att implementera i verksamheten.

Team från Kärnhuset: Karin Jonegård & Christopher Levin

Målgrupp: Deltagare i kursen Integration spår 3 och Svenska som andraspråk Kulturmöten, personal från skolor och förskolor i RUCs samverkansområde samt personal/studenter vid Högskolan

Inbjudan och anmälan

 

Onsdag 170419 kl. 09.00-12.00

Kritiskt läsarbete – att läsa, samtala och skriva (om) världen i förhållande till lässtrategier, ämnesfokus och ett genusperspektiv*

Anne-Marie Körling

Målgrupp: Deltagare i Handledningskurs för läslyftet, lärare och förskollärare, samt personal/studenter vid Högskolan

Inbjudan och anmälan


* Samarrangemang RUC och Region Halland

Sidan uppdateras kontinuerligt!

Prenumerera på uppdateringar


Sidan uppdaterad 2017-03-07