Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

RUC – Regionalt utvecklingscentrum

Huvudmål för RUC är att den lokala, regionala, nationella och internationella samverkan som bedrivs vid lärarutbildningen inom såväl forskning som utbildning på grund och avancerad nivå är av hög kvalitet.

RUC

  • Utvecklar och skapar mötesplatser för personal i skola och förskola.
  • Bevakar regionala, nationella och internationella händelser inom skolområdet.
  • Fungerar som en länk mellan våra samverkanspartners och lärarutbildningen.
  • Gör aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för kommuner, skolor och lärare.
  • Skapar en väl fungerande samverkan med det omgivande samhället.
  • Samarbetar med olika myndigheter och kommuner för att identifiera utvecklingsbehov samt planera och genomföra förbättringsarbete.
  • Erbjuder aktuell kompetensutveckling utifrån efterfrågat  utbildningsbehov.Sidan uppdaterad 2017-05-16