Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning konferens 3–4 maj 2017

Uppdaterad 2017-05-11

Välkommen till den elfte nationella konferensen för historiedidaktisk forskning den 3–4 maj 2017! Årets värd för konferensen är Högskolan i Halmstad.

Dag I, onsdag 3 maj:
12.30 Registrering, Haldasalen, Visionen (hus J)

13.00 Konferensens öppnande

13.15 - 14.15 Keynote speaker: Katharine Burn, St. Cross College, Oxford: Subject-Rich Continuing Professional Development for History Teachers: Why does it matter? What does it offer? How can we manage to provide it?

14.15 - 14.45 Kaffe (trapphallen plan 3, hus Q)

14.45 - 15.45 Parallella sessioner 1:1 och 1:2 (Q 319, Q333)

15.45 - 16.00 Paus

16.00 - 17.00 Parallella sessioner 1:3 och 1:4 (Q 319, Q333)

18.30 - 19.15 (ca) Historisk stadsvandring. Samling vid Norre Port.

19.30 Middag på Halmstads slott

Dag 2, torsdag 4 maj:
9.30 - 10.30 Parallella sessioner 2:1 och 2:2 2:3 (Q 319, Q333, Q219)

10.30 - 11.00 Kaffe (serveras utanför Haldasalen, hus J) 11.00 - 12.00 Keynote speakers: Maria Johansson & Patrik Johansson, Globala gymnasiet, Stockholm: Ämnesdidaktikens roll i skolans professionsutveckling.

12.00 - 13.00 Lunch Restaurang Spiro (hus G)

13.00 - 14.00 Panelsamtal om lärarfortbildning (Haldasalen, hus J)

14.00 - 14.15 Kaffe (serveras utanför Haldasalen, hus J)

14.15 - 14.45 Avslutning, överlämnande av stafettpinne infor 2018 (Haldasalen)

Konferenspresentationer
Alla presentationer nedan hittar du som powerpoint och/eller text under Ladda ned.

Niklas Ammert, Per Eliasson: Prov på prov - se Ammert och Eliasson - text 170503.

Katharine Burn: Subject-rich professional development for history teachers - se Katharine Burn - ppt 170503.

Jörgen Mattlar: Språkfrågan! Framställningen av finska inbördeskriget 1918 i finländska historieläroböcker - se Jörgen Mattlar - ppt 170504 och Jörgen Mattlar - text 170504.

Anders Nersäter: Reasoning on causation - se Anders Nersäter - ppt 170503 och Anders Nersäter - text 170503.

Laila Niklasson: Challenged and challenging memories - se Laila Niklasson - ppt 170503.

Kenneth Nordgren: Powerful knowledge och interkulturalitet - se Kenneth Nordgren - text 170504.

Karin Sandberg: Hur elever i åk 5 resonerar om och uppfattar historia - se Karin Sandberg - ppt 170504.

Johan Samuelsson, Joakim Wendell: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i lärarutbildningen - se Samuelsson och Wendell - ppt 170503.

Johan Samuelsson, Joakim Wendell: En vidgad och reducerad stormaktstid - se Samuelsson och Wendell - ppt 170504.

Robert Thorp, Anders Persson: The existentialisating potential of history education - se Thorp och Persson - ppt 170503.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 april klockan 23.59.
Sidan uppdaterad 2017-05-11