Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning konferens 3–4 maj 2017

Välkommen till den elfte nationella konferensen för historiedidaktisk forskning den 3–4 maj 2017! Årets värd för konferensen är Högskolan i Halmstad.

Vi börjar vid lunchtid onsdag 3 maj och avslutar vid kl.16 på torsdag 4 maj. Som tidigare ger konferensen utrymme för presentation av och diskussion kring aktuell forskning från hela det historiedidaktiska fältet.

Ett tema som förtjänar utrymme och där bidrag är särskilt välkomna är lärarfortbildning.

Frågan om fortbildning kommer att belysas av våra gästföreläsare:

  • Dr. Katharine Burn, ansvarig för historielärarutbildningen (PGCE History) vid Oxford University
  • fil lic Maria Johansson, gymnasielärare och engagerad i Stockholms stads FoU-resurs Pedagog Stockholm
  • fil lic Patrik Johansson, gymnasielärare och engagerad i Stockholms stads FoU-resurs Pedagog Stockholm

På onsdagkvällen samlas vi på Halmstads slott för den sedvanliga konferensmiddagen. Slottsfrun, det vill säga landshövdingen tillika vår akademiska kollega Lena Sommestad, hälsar oss välkomna och gör oss sällskap under middagen.

Abstracts/förslag på sessioner skickas till kg.hammarlund@hh.se senast 15 mars.

Resa och boende bokar du själv. Under Relaterade länkar hittar du länkar till olika hotell.

Konferensavgift:
För deltagare där svenskt universitet eller annan statlig myndighet betalar: 900 kr (exkl moms)
Rabatterat pris för forskarstuderande: 700 kr (exkl moms)
För övriga: 1 125 kr (inkl moms)
För deltagande i konferensmiddagen 3 maj tillkommer 425 kr (exkl. moms).

Inbetalning till Högskolan i Halmstads bankgiro 5328-2414. På inbetalningen ska följande uppgifter uppges:

Kod: 980068
För- och efternamn
Lärosäte

Anmälan till konferensen görs nedan i formuläret. Sista anmälnings- och betalningsdag är den 15 april.

För frågor om betalning och bankuppgifter, vänligen kontakta Susanne Ekstrand, tfn 035-16 73 24, susanne.ekstrand@hh.se

Varmt välkomna till Halmstad!
KG Hammarlund, konferenskoordinator

Sista anmälningsdag är den 15 april klockan 23.59.

Deltagande i middag 3 maj *


Sidan uppdaterad 2017-03-24