Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mentorsprogrammet för nyanlända

Under läsåret 2017/2018 fortsätter Mentorsprogrammet för nyanlända. Mentorsprogrammet vänder sig till studenter och personal på Högskolan i Halmstad. Som mentor får du en möjlighet att möta nya människor och tillägna dig nya erfarenheter och kunskaper som är värdefulla för dig som medmänniska och i yrkeslivet.

Mentorsprogrammet drivs av RUC och Högskolan i Halmstad på uppdrag av det kommunala samverkansprojektet Integration Hallandlänk till annan webbplats. Syftet med mentorsprogrammet är att stödja nyanlända akademiker eller nyanlända som har som målsättning att studera vid högskola i framtiden. Mentorskapet är en ideell verksamhet och din uppgift som mentor är att vara en språkvän och att ge vägledning i det svenska vardagslivet och högskolevärlden. Två mentorer bildar en grupp med två nyanlända och tillsammans träffas mentorsparen enskilt eller tillsammans i cirka två till tre timmar i veckan.

Mentorsgrupper

Programmet inleds i september och sträcker sig fram till och med maj 2018. Som mentor får du en kort introducerande mentorsutbildning som inleds i slutet av maj och fortsätter i början av september då mentorsprogrammet drar igång. Under året har hela programmet gemensamma träffar ungefär varannan månad och det finns utrymme för gemensamma aktiviteter i större grupper utifrån mentorsparens önskemål.

Vill du bli mentor? Skick en intresseanmälan till heike.peter@hh.se senast 1 april. Berätta kort om dig själv, hur gammal du är, vilka intressen du har, vilken akademi du arbetar på eller vilket program du studerar på samt varför du är intresserad av uppdraget.

 

Har du frågor maila projektledare: Åsa Bengtsson (LHS) asa.bengtsson@hh.se

 

Fotnot. Högskolan har sedan tidigare också ett mentorprogram inriktat på nyanlända ensamkommande ungdomar – projekt Näktergalen.

Sidan uppdaterad 2017-02-24