Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-04-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digitalt laborativt centrum –
för kreativitet och laborativt lärande

Digitalt laborativt centrum (DLC) vid Högskolan i Halmstad är en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande och kultur. DLC vänder sig till forskare, lärare, studenter, organisationer och företag, och syftar till att bli en regional mötesplats i det digitala samhällets framkant.

Högskolan i Halmstad har nu tagit ytterligare ett steg i att möta den digitala utvecklingen genom att skapa en stark digital miljö för forskning, utbildning och utveckling – DLC – med fokus på lärande, pedagogik och kultur.

Här, centralt på campusområdet i hus Q, möjliggör kreativa miljöer i kombination med den senaste digitala tekniken både kreativt skapande och synliggörande av ny kunskap.

För vem?

DLC vänder sig både till målgrupper inom Högskolan – forskare, lärare och studenter – och till externa samarbetspartner. Det kan till exempel vara yrkesverksamma lärare, elevgrupper inom skolan, kulturinstitutioner, företag och andra intresseorganisationer.

Vad kan man göra här?

I DLC finns den senaste utrustningen inom visualisering, simulering och design – teknik som öppnar möjligheter att på nya och visuella sätt förmedla komplex eller abstrakt information. Här finns också utrustning inom VR, ”virtual reality”, digitala labbmiljöer, skapanderum och kommunikationsstudio. DLC ska användas i utbildning, forskning och utvecklingsprojekt och fungera som en så kallad ”makerspace” – en kreativ miljö som bygger på kunskapsdelning och tillgång till verktyg för att förverkliga idéer.

Exempel på resurser och utrustning i DLC:

  • Rum och utrustning för visualisering, syntes, simulering och design
  • Hjärnverket – labbmiljö för digitalt och analogt aktivt lärande för grundskolan inom matematik, teknik och naturvetenskap
  • Skapanderum – för digitalt och analogt aktivt lärande
  • The Black Box – för film, dialog, föreläsningar, teater, etc.
  • Kommunikationsstudio – inspelning av video, ljud, dialoger, musik och undervisning
  • Mötesrum – för digitala eller analoga möten, workshoppar, undervisning och dialoger

Samarbeta med oss!

En viktig ambition är att företag, kommuner och andra organisationer ska ha en aktiv del i DLC. Är du eller din organisation intresserad av ett samarbete med oss? Kontakta föreståndare Håkan Cajander.

DLC håller öppet för studenter måndag–torsdag kl. 8–16.30, fredagar kl. 8–15. Välkommen!

Sidan uppdaterad 2017-04-10