Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samverkan vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Akademin för lärande, humaniora och samhälle arbetar för att utveckla regional och internationell samverkan inom områdena lärande, humaniora och samhällsvetenskap.

Samverkan inom förskola, skola, utbildning och forskning organiseras av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) på det lokala, regionala, nationella och internationella planet.

Sidan uppdaterad 2017-01-12