Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samrådet

Samrådet är en betydelsefull länk mellan skola, lärarutbildning och forskning. I samrådet ingår representanter från de kommuner och organisationer som är knutna till RUC vid Högskolan i Halmstad.

I Samrådet lyfts behov och intressen inom skolutveckling som styr vilka aktiviteter och projekt som RUC initierar och driver.

Samarbetskommuner/fristående skolor samt kontaktpersoner.

 • Båstad kommun - Birgitta Berséus, förskoleutvecklare & Marika Forsell, utvecklingsledare
 • Falkenbergs kommun - Pia Hjertström, verksamhetschef kvalitet och utveckling
 • Gnosjö kommun - Camilla Hansson, utvecklings- och elevhälsochef
 • Halmstads kommun BUF - Fredrik Landelius, avdelningschef kvalitet & Mattias Hoffert, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen
 • Halmstads kommun UAF - Frank Wedding, rektor
 • Hylte kommun - Martin Boberg, utredare
 • Kungsbacka kommun - Jonaz Björk, utvecklingsledare & Pernilla Öhberg, utvecklingsledare
 • Laholms kommun - Alexandra Fagerström, kommunsekreterare & Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare
 • Varbergs kommun - Maria Wirén, utvecklingschef
 • Ängelholms kommun - Paulina Narkaj Adolfsson, förskoleutvecklare & Frida Wirén, grundskoleutvecklare och förstelärare
 • Fristående skolor - Malin Svensson, förskolechef & Peter Höjman, rektor
 • Region Halland - Karolina Reinhold, social hållbarhetsstrateg

  


 

 

Samrådets mötesdatum:

Hösten 2017
18 augusti 2017 
13 oktober 2017
30 november – 1 december 2017

Våren 2018
2 februari
13 april
1 juni

Samrådets mötesanteckningar

3 februari 2017PDF (pdf, 186.4 kB)
31 mars 2017PDF (pdf, 182.7 kB)
2 juni 2017PDF (pdf, 1.2 MB)


18 augusti 2017PDF
(pdf, 156.3 kB)
13 oktober 2017
PDF
(pdf, 166.6 kB)
30 nov - 1 dec 2017
PDF
(pdf, 149.7 kB)2 februari 2018
PDF
(pdf, 109 kB)20 april 2018PDF (pdf, 155.9 kB)

Sidan uppdaterad 2018-05-07