Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Projekt inom RUC

RUC driver ett flertal projekt inom skolutveckling, lärande och integration.

Modersmål

Högskolan i Halmstad, i samarbete med samtliga Halländska kommuner, samt Båstad, Gnosjö och Ängelholm, har ett gemensamt projekt för att tillsammans hitta former för samarbete, samordning och utvecklande av kvalitativ modersmålsundervisning genom fjärrundervisning. Projektet ska leda till att fler barn/elever får möjlighet till kvalitativ modersmålsundervisning av behöriga lärare. Genom att pröva och utveckla former för fjärrundervisning, ska fler elever kunna ta del av de gemensamma personella resurser som finns i regionen.

Projektledare: Anna Strandgren Lando

 

Digitalt lärande i skolan

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar i samtliga samverkanskommuner, att möta och hantera utmaningar i en komplex, föränderlig och en allt mer högteknologisk värld. Lärare och elever ska stärka sin kompetens med stöd av digitala resurser. För att stödja detta genomförs i projektet olika kompetensutvecklingsinsatser, som beforskas/utvärderas med syfte att förtydliga och kvalitetssäkra insatser för lärare och i förlängningen elever. Insatserna ska anpassas efter kommunernas förutsättningar och möjligheter, utifrån ett nuläge och ett framtida behov.

Projektledare: Annette Johnsson

Projektrapport; Den digitala skolanPDF (pdf, 319.2 kB)

Sidan uppdaterad 2018-09-11