Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademiråd – Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Akademirådet på Akademin för lärande, humaniora och samhälle består av sju lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter, och sammanträder 3-4 gånger per termin. Kontakta akademirådets sekreterare för kallelser och protokoll.

Ledamöter i akademirådet

Ordförande

Helen Fuchs


Lärarrepresentanter

Monica Eklund

Linnea Gustafsson

Anniqa Lagergren

Jens Lerbom

Heike Peter

Ulf Petäjä

(Fredrik Thornberg entledigad på grund av annat uppdrag)


Studentrepresentanter

Alfred Gotemark

Mathilda Nilsson

Paula Svendsen


Sekreterare

Carina Haraldsson


Sidan uppdaterad 2018-01-16