Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välkommen till konferensen Läsfrämjande, empati och social hållbarhet!

Konferensen kommer att hållas på Högskolan i Halmstad, 7–8 september 2017. Konferensspråket är engelska.

Har skönlitteratur någon betydelse för hur vi beter oss på arbetsplatser? Vilken roll kan skönlitteratur spela för att stärka läsarens interpersonella kompetens i social interaktion?

Under den här konferensen utforskar vi relationen mellan empati och skönlitteratur, samt skönlitteraturens funktion i relation till empati i det verkliga livet och social hållbarhet.

Konferensen är öppen för studenter inom vård, litteratur, utbildning och bibliotek. Den är också öppen för sjuksköterskor, bibliotekarier, lärare och anställda inom offentlig sektor med ett intresse för relationen mellan empati och skönlitteratur.

böcker, händer, bord

Vilken roll spelar vår förmåga att läsa av andra för vår sociala kompetens? Kan skönlitteratur bidra till vår förmåga att läsa av andra? Detta är en hälsofrämjande humaniorakonferens för de som jobbar inom den offentliga sektorn och för forskare. Inom utbildning för sjuksköterskor och inom språkutbildning så finns skönlitteratur med på schemat, men ibland hörs röster som ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt och hur skönlitteratur bidrar till deras yrkeskompetens. Bibliotekarier arbetar aktivt med läsfrämjande, men vad är målet? Ett perspektiv på skönlitteratur som alla tre yrken delar är att läsning av berättelser kan förmedla olika erfarenheter och ge inblick i olika kulturer.

Inom den offentliga sektorn ska vi vara empatiska. Vi ska kommunicera på ett bra, inkännande sätt och förmedla till studenter/brukare/patienter att vi hör dem och att de är förstådda. Men även inom sjukvården, där empati finns med explicit i utbildningen och är ett vedertaget begrepp i det kliniska arbetet, är ofta förståelsen och kunskapen om vad det innebär att känna empati tämligen outvecklad. Med denna konferens vill vi bidra till en ökad förståelse och en problematisering av fenomenet empati genom att titta på empati i förhållande till läsning av skönlitteratur. Vad kan vår empatiska respons på berättelser lära oss om hur empati fungerar i ett vardagssammanhang och möten på arbetsplatsen?

Det finns forskning som bekräftar att läsning av skönlitteratur främjar förståelse av olika perspektiv och att det finns totalt motsägelsefulla sätt att uppleva och tolka världen. Det finns forskningsresultat som visar att läsning av skönlitteratur främjar empati i vardagen och det finns forskning där de sociala färdigheter som kan kopplas till läsning står i fokus. Vissa forskare har undersökt berättelsers roll och hur läsning påverkar olika samhällsgrupper, till exempel flickor, pojkar, flyktingar, hbt-are och patienter. Och inte minst så finns det forskning som tittar på förhållandet mellan den empati som väcks av skönlitteratur och socialt engagemang. Det finns även forskning om hur den empatiska responsen kan manipuleras av berättelser och om hur empati kan innebära såväl negativa känslor som positiva.

Social kompetens kan definieras som individens förmåga att framgångsrikt och medvetet navigera i sin värld – inte bara som enskilda personer och familjemedlemmar utom som medborgare och yrkesverksamma. Vilken roll kan skönlitteratur spela i att främja denna sociala kompetens? Måste den respons som skönlitteratur väcker vara positiv? Vilken roll kan diskussioner om skönlitteratur spela och vilka samtalsstrategier funkar bäst för att uppnå inte bara personlig tillväxt och förståelse för andra men för att förstå hur empati fungerar?

Logotyper Region Halland och Högskolan i Halmstad

Ny rapport: I samband med konferensen presenteras dessutom rapporten Läsfrämjande, forskning och kompetensutveckling i Halland av Anna Fåhraeus och Jonas AsklundPDF (pdf, 1.1 MB). Rapporten är gjord i samverkan med Region Halland.

Talare:
Matthijs Bal (University of Lincoln)
Olivia Fialho (Utrecht University)
Allison Skerrett (University of Texas at Austin)
Frank Hakemulder (Utrecht University)
David Peplow (Sheffield Hallam University)
Anne Mangen & Karin Kukkonen (University of Stavanger)
Cecilia Pettersson (Göteborg University)
Maria Wennerström & Johan Wickström (Uppsala University)
Lotta Bergman (Malmö University)
Cecilia Björken-Nyberg (Halmstad University)
Anna Fåhraeus (Halmstad University)
Jonas Asklund (Halmstad University)
Elisabeth Skog (Halmstad Public Library)

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet
  • Region Halland
  • The Swedish Centre for Applied Cultural Analysis (SCACA)

Empatirum

Välkommen till våra empaticoacher för individuella samtal där du själv får utforska ett tema som är viktigt för dig i livet just nu. Ett samtal som baseras på empatiskt lyssnande, öppna frågor och ett coachande förhållningssätt som hjälper dig att hitta dina egna svar och uppleva hur det är att mötas av empati och den roll empati spelar i ett samtal.

Zencoacnhing är en coachningmetod som baseras på empati och medkänsla, kontakt med behov och styrkor, mindfulness samt Icke-våldskommunikation (Non Violent Communication).

Roger Marklund och Kavina Thorslund är erfarna coacher och lärare i Zencoachning. Deras arbete kännetecknas av värme, klarhet och autenticitet.

Kontaktuppgifter:
Roger Marklund,
roger@zencoaching.nu

Kavina Thorslund,
kavina@relaxedbeing.se

Sidan uppdaterad 2018-01-16