Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

mörkt rum, skärm med terränggående fordon, man med VR-glasögon

I bakgrunden, fotograferad och avbildad VR-miljö från mars. Rover-fordonet har fotograferat på Mars, och bilderna har gjorts till en 3D-miljö som man kan gå in i med hjälp av VR-glasögonen och teleportera sig i. Bild: ANDERS ANDERSSON

Välkommen till Digitalt laborativt centrum

Digital laborativt centrum ska vara en stark digital miljö för forskning, utbildning och utveckling med fokus på lärande, kultur och kreativitet. Här möjliggör kreativa miljöer i kombination med den senaste digitala tekniken både kreativt skapande och synliggörande av ny kunskap.

Samarbeta med oss!

En viktig ambition är att företag, kommuner och andra organisationer ska ha en aktiv del i DLC. Är du eller din organisation intresserad av ett samarbete med oss? Kontakta koordinator Per Österberg.

Vad kan man göra här?

DLC ska användas i utbildning, forskning och utvecklingsprojekt och fungera som en så kallad ”makerspace” – en kreativ miljö som bygger på kunskapsdelning och tillgång till verktyg för att förverkliga idéer.

För vem?

DLC vänder sig både till målgrupper inom Högskolan – forskare, lärare och studenter – och till externa samarbetspartner. Det kan till exempel vara yrkesverksamma lärare, elevgrupper inom skolan, kulturinstitutioner, företag och andra intresseorganisationer.

Studiebesök

Första veckan i december 2017 tog DLC emot studiebesök nummer 100.

I 360-filmen om framtidens klassrum visas flera miljöer från DLC:

Vi som jobbar här

Peter Samuelsson

Peter Samuelsson peter.samuelsson@halmstad.se
Skolutvecklingsfrågor och programmering. Även lärare vid Eldsbergaskolan i Halmstad.


Håkan Cajander, tidigare föreståndare på Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad, föreläser på Hållbarhetstorget på The Tall Ships Races om hur digitalisering och hållbarhet hänger ihop.

Sidan uppdaterad 2018-09-04