Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Green screen, I pad och man

Bild: ANDERS ANDERSSON

Lärande

Lärande är ett tre prioriterade områden på Digitalt laborativt centrum.

Framtidens digitala lärande i skolan

Under hösten 2017 slöts ett samarbetsavtal mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och åtta kommuner: Båstads, Falkenbergs, Halmstads, Hylte, Kungsbackas, Laholms, Varbergs och Ängelholm. Syftet är att samarbetet ska bidra till utveckling och forskning i regionen inom digitalt lärande, genom gemensamma insatser, där såväl kommunernas kompetens som Digitalt laborativt centrum på Högskolan används. Under tre år, 2018–2020, investerar parterna i samarbetet tillsammans över åtta miljoner kronor.

Läs mer: Startskott för framtidens digitala lärande i skolan

Kontakt: Marie-Helene Zimmerman Nilsson, Pernilla Nilssonöppnas i nytt fönster

Östergård och Söndrum tillsammans

Elever från klass åtta ger sin bild av hur framtidens lärmiljöer och klassrum kan se ut. Elevernas perspektiv är viktigt för att förbättra och utveckla skolan. Under läsåret 2017-2018 kommer samtliga åttondeklasselever från Söndrumskolan och Östergårdsskolan att delta och träffas på Digitalt laborativt centrum. Projektet har fokus på integration, jämställdhet och teknik, drivs av Halmstads kommun och har initierats och finansieras av Region Halland.

Läs mer: Tillsammans för morgondagens skola – och för att lära känna varandra

P4 Halland: Östergård + Söndrum = Santlänk till annan webbplats

Kontakt: Per Österberg

VR som pedagogisk resurs för lärande – exempel grävmaskinförare

Hur kan virtual reality, VR, användas i utbildning och inte bara i spel? Ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad har på uppdrag av Region Halland utvecklat en simulator för utbildning av grävmaskinister. Simulatorn består av en rörelseplattform som liknar grävmaskinens styrhytt och ett par VR-glasögon. Syftet är att förbättra utbildningen av grävmaskinister, men också att utreda hur en VR-simulator kan utformas för att minska användarens illamående, allmänt känt som virtual reality sickness.

Läs mer och se filmen: Studenter skapar VR-simulering för grävmaskiner
Kontakt: Per Österberg

Fjärrundervisning

Skolan får ett allt större behov av att hitta fler former på hur undervisning och lärande kan ske. Det kan bero på de allt större kraven på modersmålsundervisningen eller bristen på legitimerade lärare. Därför undersöker och utvärderar DLC i samverkan med kommuner och Region Halland olika former av fjärrundervisning. Det vi bland annat utvecklar är själva didaktiken för distansundervisning.

 

Sidan uppdaterad 2018-11-12