Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Greenscreen, iPad, man framför green screen

Digitalt laborativt centrum –
för kreativitet och laborativt lärande

Digitalt laborativt centrum (DLC) vid Högskolan i Halmstad är en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande och kultur. DLC vänder sig till forskare, lärare, studenter, organisationer och företag, och syftar till att bli en regional mötesplats i det digitala samhällets framkant.

Högskolan i Halmstad har nu tagit ytterligare ett steg i att möta den digitala utvecklingen genom att skapa en stark digital miljö för forskning, utbildning och utveckling – DLC – med fokus på lärande, pedagogik och kultur.

Här, centralt på campusområdet i hus Q, möjliggör kreativa miljöer i kombination med den senaste digitala tekniken både kreativt skapande och synliggörande av ny kunskap.

Samarbeta med oss!

En viktig ambition är att företag, kommuner och andra organisationer ska ha en aktiv del i DLC. Är du eller din organisation intresserad av ett samarbete med oss? Kontakta föreståndare Håkan Cajander.

För vem?

DLC vänder sig både till målgrupper inom Högskolan – forskare, lärare och studenter – och till externa samarbetspartner. Det kan till exempel vara yrkesverksamma lärare, elevgrupper inom skolan, kulturinstitutioner, företag och andra intresseorganisationer.

Vad kan man göra här?

I DLC finns den senaste utrustningen inom visualisering, simulering och design – teknik som öppnar möjligheter att på nya och visuella sätt förmedla komplex eller abstrakt information. Här finns också utrustning inom VR, ”virtual reality”, digitala labbmiljöer, skapanderum och kommunikationsstudio. DLC ska användas i utbildning, forskning och utvecklingsprojekt och fungera som en så kallad ”makerspace” – en kreativ miljö som bygger på kunskapsdelning och tillgång till verktyg för att förverkliga idéer.

Lokaler, utrustning och möjligheter

Karta Digitalt laborativt centrum Storverket Q114 Visualiseringsrummet Q116 Hjärnverket Q121 Black Box Q149 Mötesrum Q145, Q147, Q157 Cecilia Q104 Greenroom Q151 Lilla inspelningsstudion Q161, stora inspelningsstudion Q159 Kontrollrum Black and white Q105

 I 360-filmen om framtidens klassrum visas flera miljöer från DLC

Kalendarium DLC1 mar
8 mar
15 mar
22 mar

Sidan uppdaterad 2018-01-29