Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arena Affärssystem

– ett event inom Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Alla studenter vid Affärssystemprogrammet går en kurs i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under sitt tredje och sista år på programmet. Studenterna är då ute i företag och organisationer och arbetar med verkliga projekt och uppdrag inom affärssystem och verksamhetsutveckling. Deras arbeten är uppskattade av organisationerna och mycket värdefulla och nyttiga för studenterna. Alla VFU-arbeten presenteras varje vår i ett arrangemang kallat Arena Affärssystem.

Arena Affärssystem 2017

Arena Affärssystem 2017 arrangerades på Högskolan i Halmstad den 21 mars och lockade över 150 deltagare från 50 olika organisationer.

Arena Affärssystem bjuder bland annat på följande:

  • Posterutställning av studenternas VFU-arbeten.
  • Presentation av VFU-arbeten i form av korta pitchar med treminuters filmer.
  • Mingel och mat med deltagande företag, partners, studenter och personal.
  • Presentation av Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

 Arena Affärssystem 2017 arrangerades av:

Det är en wow-upplevelse att få se, inte bara de studenter som vi haft hos oss, utan vad alla studenter har gjort, och deras presentationer och filmer. De gör det så bra.

– Karin Lundgren från Ensolution AB om 2017 år Arena Affärssystem.

 

Verksamhetsförlagd utbildning inom Affärssystemprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) görs under det sista året av Affärssystemprogrammet. Studenterna arbetar då med projekt eller uppdrag kopplade till verksamhetsutveckling och affärssystem inom ett företag eller en organisation.

Sidan uppdaterad 2017-05-12