Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Science Safari

Science Safari är en specialbyggd buss lastad med experiment och kunskap – ett unikt rullande science center, den första i sitt slag i Europa. Syftet med Science Safari att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och unga, sprida kunskap samt att bidra till vetenskaplig bildning i regionen.

Science Safari drivs av en ideell föreningen, även den kallad för Science Safari, i samarbete med Hallands Bildningsförbund. Lärare och forskare vid Högskolan i Halmstad är aktiva i föreningen och deltar ofta när bussen besöker skolor. Region Halland, Sparbanksstiftelsen i Varberg, Sparbanksstiftelsen Kronan och Hallands Astronomiska Sällskap står också bakom projektet.

Breddad rekrytering

Universitets- och högskolerådet, UHR, fick i uppdrag från regeringen att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan – det vill säga hur lärosätena arbetar med att skapa en större mångfald på sina utbildningar. I samband med detta tog UHR fram en film som visar goda exempel på beddad rekrytering, där ibland finns Science Safari:

Sidan uppdaterad 2018-02-28