Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samverkan

Akademin för informationsteknologi samverkar med det omgivande samhället för att stärka relevans och kvalitet inom både forskning och utbildning.

Akademin har två samverkansarenor, Elektronikcentrum i Halmstad och Hälsoteknikcentrum Halland. Utöver dessa två arenor är akademin knuten till flera nätverk och samarbetar nära med näringsliv och offentlig sektor inom forskning och utbildning.

Samverkansarenor

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) är en mötesplats med välutvecklade laborativa miljöer som främjar innovation, utbildning och forskning inom området elektronik. Här samverkar företag, akademi, forskningsinstitut och branschorganisationer tillsammans med kommun och region.

 

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)länk till annan webbplats är en hälsoinnovationsarena och en projektverkstad som ska hjälpa idébärare genom att samla kunskap och kompetens från samverkansparter, det vill säga Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

Halmstad Intelligent Home (HINT) erbjuder forskare, studenter och industrin en teknologisk och realistisk hemmiljö. Lägenheten gör det möjligt att, bland annat, genomföra experiment och studier relaterade till social robotik samt övervakning och assistens i smarta miljöer. Kommunikationen om och ett smart hem organiseras av HINT, och målet är att skapa ett stark samarbete mellan forskare och övriga samhälle.

Science Safari är en buss fullastad med experiment som sprider kunskap och inspiration till barn om naturvetenskap och teknik. Bussen drivs av en ideell förening där flera av Akademins lärare är engagerade.

 

Nätverk och samarbeten

Cisco Networking Academy är ett samarbete mellan Cisco Systems och universitet, högskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar.

ELLIIT är en nätverksorganisation för forskning inom informations- och kommunikationsteknologi i Linköping, Lund, Halmstad och Blekinge.


AI-utbildning för yrkesverksamma

Artificiell intelligens utmanar och utvecklar svenskt näringsliv och offentlig sektor. Företag och organisationer behöver öka sin kompetens inom området för att behålla sin konkurrenskraft. Högskolan i Halmstad möter detta behov och startar till hösten en utbildning för yrkesverksamma.

Läs mer om AI-utbildning för näringslivet

Mål för Akademin för informationsteknologins samverkansarbete:

- Skapa ett kluster av strategiska samverkansparter

- Stärka relevans och kvalitet i utbildning och forskning

- Stärka vår roll när det gäller kompetensförsörjning till olika avnämare

- Stärka våra företagspartners konkurrenskraft

- Stärka såväl den interna, som den externa förmågan till samverkan

- Öka personrörligheten mellan akademi och omvärld

Elektronikcentrum i Halmstad är ett västsvensk innovationsnav och kan med sina två mätkammare spara månader i utvecklingstid för regionens företag, som kan testa sina produkter direkt i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2018-06-14