Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

MI-lab: Människa och Informationsteknologi

Vill du jobba innovativt i kreativa miljöer med högt tempo? Kan du tänka dig någon av följande jobbtitlar? Interaktions- och UX-designer, IT-arkitekt, Systemutvecklare, Webbdesigner eller IT-projektledare?

Att arbeta med IT och digital design är något för dig som vill ha arbeta innovativt, flexibelt, göra det komplicerade begripligt, arbeta med användare och kunder i teknik och affärsutveckling och framförallt ha roligt i ditt framtida yrkesliv.

I våra program strävar vi efter att du som student ska utveckla ett kritiskt, strategiskt och kreativt tänkande, allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för din framtid.

 

Utbildning

Vi utvecklar och ger utbildningar inom digital design och innovation. Vi ger kurser inom webb- och multimediadesign, affärssystem och informationsteknologi på våra program Affärssystemprogrammet, 180 hp och Digital design och innovation, 180 hp.

Programansvariga för Digital design och innovation:
Pontus Wärnestål och Jesper Lund.

Programansvarig för Affärssystemprogrammet:
Christer Rehnström

 

Forskning

Vi bedriver forskning inom informatik, interaktionsdesign och systemutveckling. Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv och samarbetar med andra institutioner och forskningsmiljöer i syfte att utveckla produkter, verksamhet och livskvalitet.

Labledare är universitetslektor Maria Åkesson tel: 035-167318

MI-lab finns på våning 4 i hus E
Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad

Länk till campuskarta

Sidan uppdaterad 2017-02-03