Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-01-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademin för informationsteknologi
IS-lab - Laboratoriet för Intelligenta System

IS-lab är ett av fyra laboratorier som tillsammans bildar Akademin för informationsteknologi. Laboratorierna har ansvar för utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Grundutbildning:

IS-lab ansvarar för genomförande och utveckling av kurser inom artificiell intelligens, bildanalys, läraktiga system, mekatroniska system, signaler och system, och styr- och reglerteknik.

Forskarutbildning:

IS-lab ansvarar även för forskarutbildningen i signal- och systemteknik.

Studierektor för forskarutbildningen är universitetslektor Stefan Byttner.

Forskning:

Inom IS-lab bedrivs forskning inom Bildanalys, Lärande och självorganiserande system, Mekatroniska system samt Signalanalys. På IS-lab finns den KK-stiftelsefinansierade forskningsprofilen CAISRlänk till annan webbplats

Mer information om IS-labs forskning.

Labledare är professor Antanas Verikas, tel: 035-167140

IS-lab finns på våning 5 i hus E
Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad

Länk till campuskarta

Sidan uppdaterad 2015-01-08