Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-11-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

EIS - Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research - pågående forskning; profiler och projekt

I nedanstående tabell ingår också samverkansprojekt som forskare inom EIS är delaktig i men som har sin hemvist inom annan forskningsmiljö, på annan sektion.

 ProjektperiodFinansiär
Forskningsprofilen CAISR - Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system2012-2019KK-stiftelsen
Budget: 87 643 ksek varav 36 180 ksek från KK-stiftelsen. Deltagande företag matchar med motsvarande belopp som KK-stiftelsen.  
Projektledare: professor Thorsteinn Rögnvaldsson  
Företagsforskarskola i intelligenta och inbyggda system - EISIGS2013-2020KK-stiftelsen
Budget: 36 921 ksek varav 14 400 ksek från KK-stiftelsen. Deltagande företag matchar med motsvarande belopp som KK-stiftelsen.  
Projektledare: professor Magnus Jonsson  
DEWI - Dependable Embedded Wireless Infrastructure2014-2017Vinnova, EU
Budget: 2 184 ksek varav 1 822 ksek från Vinnova och Artemis.  
Projektledare: bitr. lektor Kristina Kunert  
Ansiktsdetektering2013-2016Vetenskapsrådet
Budget: 3 287 ksek  
Projektledare: dr. Fernando Alonso Fernandez  
CargoANTs2013-2016EU
Budget: 3 128 ksek varav 2 393 ksek från EU  
Projektledare: dr. Roland Philippsen  
Improving Golf Performance2013-2016KK-stiftelsen
Budget: 3 080 ksek varav 2 221 ksek från KK-stiftelsen. Deltagande företag matchar med motsvarande belopp som KK-stiftelsen.  
Projektledare: dr. Charlotte Olsson, BLESS (samverkansprojekt SET - IDE)  
Learning Fleet2013-2015Vinnova/FFI
Budget: 700 ksek  
Projektledare: dr. Slawomir Nowaczyk  
Origo - med design som aktör för genusmedveten förändring och innovation2013-2015Vinnova
Budget: 2 716 ksek  
Projektledare: fil. dr. Anna Isaksson, CESAM (samverkansprojekt IDE - HOS)  
Internationell gästprofessor, Karl Iagnemma2013-2015KK-stiftelsen
Budget: 430 ksek varav 336 ksek från KK-stiftelsen  
Projektledare: professor Thorsteinn Rögnvaldsson  
New(s) Media Ecosystem2013-2015KK-stiftelsen
Budget: 5 755 ksek varav 5 250 ksek från KK-stiftelsen. Deltagande företag matchar med motsvarande belopp som KK-stiftelsen.  
Projektledare: docent Carina Ihlström Eriksson  
CHIPS - Peer support intervention for improved mental health in children2013-2016KK-stiftelsen
Budget: 2 616 ksek varav 1 037 ksek från KK-stiftelsen. Delagande företag matchar med mosvarande belopp som KK-stiftelsen.   
Projektledare: dr. Jens Nygren, CVHI (samverkansprojekt HOS - IDE)  
Regional koordinator för ambassadörer för kvinnors företagande2013-2014Tillväxtverket
Budget: 220 ksek  
Projektledare: Emma Börjesson  
Internationell gästprofessor, Alexey Vinel2013-2014KK-stiftelsen
Budget: 1 675 ksek varav 1 356 från KK-stiftelsen  
Projektledare: professor Magnus Jonsson  
HCH - HälsoteknikCentrum Halland2013-2014Region Halland
Budget: 1 700 ksek  
Projektledare: Anne-Christine Hertz  
Internationell gästprofessor, Robert (Corky) Cartwright2013KK-stiftelsen
Budget: 1 720 ksek varav 1 463 ksek från KK-stiftelsen  
Projektledare: professor Walid Taha  
Real-time video streaming over vehicular ad hoc networks for increased road traffic efficiency and safety2013Vinnova
Budget: 68 ksek  
Projektledare: professor Magnus Jonsson  
Nanotrådbaserade detektormatriser för IR avbildning2012-2015Vetenskapsrådet
Budget: 2 995 ksek varav 2 850 ksek från VR  
Projektledare: professor Håkan Pettersson  
KIST2012-2015STINT
Budget: 800 ksek  
Projektledare: professor Håkan Pettersson  
NG-test2012-2014Vinnova/FFI
Budget: 2 000 ksek varav 1 500 ksek från Vinnova  
Projektledare: dr. Roland Philippsen  
Forskningsprofilen CERES+ - Centrum för forskning om inbyggda system2012-2013KK-stiftelsen
Budget: 13 211 ksek varav 9 999 ksek från KK-stiftelsen. Deltagande företag matchar med 3 740 ksek.  
Projektledare: professor Bertil Svensson  
HiA - Towards a Health Innovation Alliance - introducing a Living Lab perspective2012-2013Vinnova
Budget: 2 000 ksek  
Projektledare: docent Carina Ihlström Eriksson  
Safe Speech2012-2013Vinnova/FFI
Budget: 593 ksek  
Projektledare: Pontus Wärnestål  
HiPEC2011-2016SSF
Budget: 7 150 ksek  
Projektledare: professor Bertil Svensson  
More than Moore2011-2015Vetenskapsrådet
Budget: 2 631 ksek varav 2 385 ksek från VR  
Projektledare: professor Håkan Pettersson  
IVK Skala, orientering och belysning invariant kodning och avkodning 2011-2015Vetenskapsrådet
Budget: 2 460 ksek  
Projektledare: professor Josef Bigun  
WisCON2011-2013Vinnova
Budget: 350 ksek  
Projektledare: professor Magnus Jonsson  
Spinntronik2011-2013Vetenskapsrådet
Budget: 1 531 ksek varav 1 115 ksek från VR  
Projektledare: professor Håkan Pettersson  
Strategiska forskningsområden - ELLIIT: Excellence Center at Linköping - Lund in Information Technology2010-2014Regeringen
Budget: 6 600 ksek  
Projektledare: professor Bertil Svensson  
BBfor22010-2014EU, Marie Curie
Budget: 2 259 ksek varav 1 899 ksek från EU  
Projektledare: professor Josef Bigun  
AAL - Express2Connect2010-2013Vinnova/EU
Budget: 8 335 ksek   
Projektledare: docent Carina Ihlström Eriksson  
Strategisk rekrytering: biträdande lektorer2009-2016KK-stiftelsen
Budget: 6 200 varav 4 200 ksek från KK-stiftelsen. Deltagande företag matchar med motsvarande belopp som KK-stiftelsen.Mer information 
Projektledare: sektionschef Magnus Hållander   
Redi2Service2009-2013Vinnova
Budget: 6 000 ksek  
Projektledare: professor Thorsteinn Rögnvaldsson  
Sidan uppdaterad 2014-11-06