Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-03-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

This page in English

MI-lab

Människa och Informationsteknologi

På MI-lab bedrivs tillämpad informatikforskning för att åstadkomma innovativ användning av informationsteknik i organisationer och vardagsliv. MI-labs forskning bedrivs vanligtvis som designorienterade fältstudier som utvecklar och utvärderar nya sätt att använda IT i praktiska användningssammanhang. MI-labs forskning bedrivs för närvarande inom tillämpningsområden som media, hälsoteknik och turism.

Vi har länge varit fokuserade på att studera innovativ IT-användning inom media. Forskningen är inriktad mot att konceptualisera och utforska ny IT-koncept och tjänster som möjliggör nya former av värdeskapande. Detta görs i samarbete med en ansenlig del av den svenska mediaindustrin och ett flertal internationella företag. Multikanalpublicering och konvergens mellan olika teknologier är viktiga drivkrafter bakom denna forskning.

Hälsoteknik är ett nytt fokus för MI-lab som bedrivs i samarbete med CERES och IS-lab. MI-labs forskning inom detta område rör nya användarsamverkansformer vid utveckling av framtidens hälsoteknik. Inom turism är forskningen inriktad mot nya typer av mobil IT-stöd för människor som besöker nya platser i utforskande syfte.

Sidan uppdaterad 2016-03-18