Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Laboratoriet för Intelligenta system – IS-lab

Kombinationen av inbyggda datorsystem, sensorer och informationsbehandling kan ge tekniska system förmåga till avancerade beslut och beteenden, och även förmåga att lära sig sådant själv. Kapaciteten hos mikroprocessorer ökar ständigt samtidigt som priserna sjunker. Samma utveckling kan man se på sensorer, som numera också oftast tillverkas med kiselbaserad teknologi. Tillsammans med den oerhört stora potentialen hos informationsbehandlingen ger detta fascinerade visioner av framtida "intelligenta" system. Forskningen inom intelligenta system är internationellt väl etablerad och fokuserar på själva informationsbehandlingen, d.v.s. algoritmer och metoder för att automatiskt tolka sensorinformation för att fatta beslut (navigering, styrning eller reglering). Forskningen inom intelligenta system stärks av forskningen i inbyggda datorsystem, i industriell fysik och elektronik, framför allt för att förstå de fysikaliska processerna bakom olika sensorer.

Följande ämnesområden är väsentliga för forskningen inom intelligenta system: signalanalys inklusive bildanalys, reglerteknik, mekatronik, bioinformatik och självlärande algoritmer, speciellt artificiella neuronnät.
Exempel på forskningsprojekt är: personidentifiering med multimodala sensorsystem, bilddatabassökningar, färgmätning och klassificering i tryckta produkter, intelligent bilmotorstyrning och en jordbruksrobot för mekanisk ogräsbekämpning. Idag sker samarbete med ett 15-tal svenska företag, både små och stora, vilket ger ett väsentligt bidrag till att förstärka deras konkurrensposition i framtiden.

CAISR - Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system är en forskningsprofil inom IS-lab. CAISR är finansierad med medel från KK-stiftelsenlänk till annan webbplats.

Länk till labbets egen websidalänk till annan webbplats (på engelska).

Labledare är professor Antanas Verikas, tel: 035-16 71 40

Vi finns på våning 5 i hus E och F
Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad

Länk till campuskarta

Sidan uppdaterad 2015-09-21