Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

CAISR – Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system

Centrum för forskning på tillämpade intelligenta system, CAISR, är en långsiktig forskningssatsning på teknik för intelligenta system vid Högskolan i Halmstad med finansiering och stöd från KK-stiftelsen och support och samarbete med svensk industri.

Forskningsfokus i centret är på "medvetna" intelligenta system, d.v.s. datorbaserade system som kan vara medvetna om människor, om situation och till viss del om sig själva. Detta betyder system som kan kommunicera med människor, bedöma människors avsikter, som kan kombinera olika informationskällor för att få en helhetsbild, och inte bara enskilda sensormätningar, och system som kan övervaka sig själva. Ämnesexpertisen inom centrat är på signalanalys, maskinlärande och mekatronik. Forskningen har också ett fokus på samverkande system, i linje med den övergripande forskningsinriktningen inom EIS miljön.

Flera industriparter samarbetar med forskare från Högskolan i samproduktionsprojekt och tar aktivt del i utvecklingen av CAISR. De centrala applikationsområdena för forskningen är intelligenta fordon och hälsoteknik. De industriella parterna omfattar såväl multinationella företag och yngre forskningsbaserade företag.

Läs mer om CAISR och vår forskning i årsrapportenPDF (pdf, 3.1 MB) nedan, du kan också ladda ner den.

Exempel på forskningsresultat

Baxter är en social robot som tränas i att uppfatta och tolka människors känslor och behov. Roboten kan till exempel hjälpa människor som ramlar och se till att mat som lagas är hälsosam.

Forskningsprojektet, som kallas för Automatic Inventory and Mapping of Stock (AIMS), inleddes för fyra år sedan. Forskningen har skett i samarbete mellan Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) vid Högskolan i Halmstad, Toyota Material Handling, Kollmorgen och Optronic. Projektet har lett till fortsatt samarbetet de kommande åren mellan de inblandade parterna i syfte att ytterligare utveckla och förbättra de automatiska lagertruckarna.

 

Forskning med stöd från
Sidan uppdaterad 2018-09-10