Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskning vid Akademin för informationsteknologi

Akademin för informationsteknologis forskningsmiljö kallas för Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS) och är Högskolans forskning om inbyggda och intelligent system.

Högskolan har definierat smarta städer och hälsoinnovation som profilområden. För detta syfte driver Akademin för informationsteknologi två forskningscentrum inom EIS: CAISR (Centrum för tillämpade intelligenta system) och CERES (Centrum för forskning om inbyggda system). Här möts forskning inom inbyggda system, bildbehandling, maskinlärande och robotik för att driva frågeställningar inom hälsoteknik och autonoma fordon. Akademin arbetar också på att bredda verksamheten till tjänsteutveckling och människa-dator-interaktion. Det handlar om att testa framtidens digitala lösningar och undersöka hur människors tillit till ny teknik kan byggas upp.

Forskningsmiljön Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).

Forskningens mål

Målet för EIS är att tillhandahålla och ta fram kunskap (lösningar, teorier, metoder, verktyg) som är relevant för skapandet av innovativa IT-baserade produkter och tjänster - från möjliggörande tekniker, via systemlösningar och tillämpningar, till värdeskapande IT-användande. Med detta avser vi att bidra till att stärka svensk industris konkurrenskraft.

Fyra teknikområden

Forskningen bedrivs inom fyra teknikområden (sidorna är på engelska):

Kompetensen inom dessa områden är signal- och systemteknik, informatik, matematik, datateknik, forensik, elektronik och fysik. Det är denna kompetens som utgör forskningsmiljön EIS.

Forskning i samverkan

Med de sammanslagna kompetenserna inom EIS vill vi attrahera nya partners och nya, större projekt som kräver såväl detaljkunskap som helhetsbild. Exempel på detta är lågförbrukande (energi)tekniker för radio och kommunikation, som förenar såväl inbyggda system som elektronik och nanoteknik. Ett annat exempel är intelligenta fordon som förenar kunskap om sensorer, om inbyggda system och om självorganiserande system. Ett tredje exempel är nästa generations radarsystem för vilka systemlösningar baserade på ny möjliggörande beräknings- och kommunikationsteknik tas fram. Ett fjärde exempel är IT-användning för t.ex. turistupplevelser, som kombinerar kunskap om inbygga system (t.ex. mobiltelefoner), intelligenta system (för kundprofilering) och informatik (användaraspekten).

  • EIS ska vara en internationellt erkänd forskningsmiljö med utbildning på avancerad nivå och på forskarnivå.
  • EIS ska kännetecknas av välutvecklade forskningssamarbeten med näringsliv och offentlig sektor.
  • EIS ska vara en ledande miljö, en excellensmiljö, inom inbyggda och intelligenta system i Europa.

Forskningen inom EIS bedrivs i en internationell miljö med personal från över tjugo olika länder.

Sidan uppdaterad 2018-12-10