Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studera i Varberg

Akademin för hälsa och välfärd har utbildning som är förlagd till Varberg. Sjuksköterskeprogrammet startar upp både hösttermin och vårtermin i Varberg. Specialistsjuksköterskeutbildningarna förlägger en del föreläsningar dit.

Akademin för hälsa och välfärd har administrativ personal och lärare samt expedition på plats i Varberg.

För mer information om vilka program och kurser som högskolan ger i Varberg kan du söka på antagning.selänk till annan webbplats

WESTlänk till annan webbplats, Warbergs Enade Studenter, är en studentförening där målen är att verka för att Campus Varbergs högskolestudenter erbjuds ett socialt nätverk av bland annat fester, rabatter hos lokala företagare och möjlighet till studentinflytande och insyn i verksamheten på Campus.
Sidan uppdaterad 2018-04-27