Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Riktlinjer för utlandsstudier

En fördel med att studera utomlands är att du får internationell kompetens och språkkunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta kan göra det lättare att få arbete. Att studera utomlands ger dig också valfrihet vad gäller kurser och program som kanske inte finns här hemma och du får ett nytt kontaktnät. Däremot är det inte säkert att du får exakt samma kunskaper som hemma, men du kan få kunskaper som mycket väl uppväger detta.

Om du väljer en utbildningsort som sjuksköterskeprogrammet har samarbetsavtal med kan du vara säker på att få hjälp så att dina utlandsstudier erkänns om en del av din utbildning.

Sidan uppdaterad 2018-02-27