Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nationell klinisk slutexamination

Syftet med NKSE (Nationell klinisk slutexamination)länk till annan webbplats är att pröva om studenten har uppnått den kliniska kompetens som krävs för en nyexaminerad sjuksköterska på grundnivå, 180 högskolepoäng utifrån förväntade krav på yrkeskompetens enligt Högskoleförordningens examensordning (SFS 2006:1053) och kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005).

NKSE examinerar sjuksköterske-programmet som helhet och består av en individuell, skriftlig tentamen och en individuell, praktisk demonstration av kunskap, färdighet och förmåga och värdering och förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Examinationen skall kunna genomföras oavsett i vilken klinisk verksamhet studenten fullgör sin sista verksamhetsförlagda kurs, under förutsättning att verksamheten motsvarar kompetensområdet för vad en sjuksköterska på grundnivå förväntas kunna.

Sidan uppdaterad 2018-02-27