Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kliniskt Tränings Center, KTC

KTC är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment, procedurträning, teamträning och i fullskalesimulering.

KTC utgör en naturlig koppling mellan högskola och verksamhet och står för kontinuerlig kvalitetssäkring, patientsäkerhet, kompetens, professionalism, utveckling och utvärdering.

KTC fokuserar på:

  • Tydlig koppling mellan teori och praktik
  • Individuellt och interprofessionellt lärande
  • Riskmedvetenhet och säkerhetstänkande vid kliniskt arbete
  • Säker arbetsmiljö
  • Nära samarbete mellan sjukhus, högskola och universitet
Sidan uppdaterad 2017-06-15