Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Medicinteknik – utmaningar och möjligheter

Onsdagen den 14 mars arrangerar Högskolan i Halmstad ett interaktivt endagsseminarium där vi diskuterar spetsforskning inom medicinteknik samt visar upp tekniska utvecklingsmöjligheter som möjliggörs genom våra labbmiljöer. Bland annat bjuder vi på en VR-upplevelse under besöket!

Medicinteknik inverkar på samhällsutvecklingen på många olika sätt. På individnivå kan det handla om relationen mellan vårdgivare och patienter, den enskildes ansvar för sin egen hälsa och möjligheterna att påverka sin egen situation. Vidare påverkar medicinteknik även företag, innovationsprocesser, samverkansformer och inte minst den regionala utvecklingen.

Samtidigt står medicintekniken inför en rad utmaningar: Den snabba teknologiska utvecklingen i kombination med långsam organisatorisk förändring, etiska krav samt stel eller oklar lagstiftning – för att bara nämna några.

Talare:
Jens Nygren, professor i hälsoinnovation, Högskolan i Halmstad
Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Magnus Bergquist, professor i informatik, Högskolan i Halmstad
Hans-Peter de Ruiter, professor i omvårdnad, Minnesota University & Mantako University, gästprofessor, Högskolan i Halmstad
Stefan Lönn, Docent, Med. Dr., FoUI strateg FoU Halland, Region Halland
Martin Waleij, VD, & Ola Strömberg, CTO Brain Cool
Kristina Svensson, Medtech4Health

Plats: Hav, Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad
Tid seminarium: 9.30-14.30, inklusive mingel med fika
Tid besök i labb: 14.30-17.00

Seminariet hålls på både svenska och engelska (obs. ingen översättning).

 

Preliminärt program

9:30-10:00 Registrering

10:00–10:10 Hälsning av vicerektor ör samverkan, innovation och internationalisering Anders Nelson

10:10–11:00 Jens Nygren, Ingela Skärsäter och Magnus Bergquist, Högskolan i Halmstad: Hälsa, teknik och användare i fokus - Forskning för samhällsutmaningar

11:00–11:30 Hans Peter de Ruiter: A futuristic approach to health technology development: Hardwiring ethical and moral reasoning in research and design.

11:30-12:30 Lunch

12:30–13:00 Stefan Lönn: Forskning och Utveckling inom Region Halland – en värld av behov och möjligheter

13:00–13:30 Martin Waleij, VD, & Ola Strömberg, CTO: Medicinsk kylning , företag i samverkan med akademi

13:30–13:50 Fika, serveras till alla deltagare

13:50–14:20 Kristina Svensson, Medtech4Health: Medtech4Health - bryggan mellan utmaning och innovation. Presentation och frågestund om våra aktuella utlysningar av medel för medicintekniska utvecklingsprojekt.

Slut på föreläsningar.

14:30-17:00 Labb-besök för anmälda deltagare.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 mars klockan 23.59.
Sidan uppdaterad 2018-03-23