Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hållbar uppväxt

Onsdagen 25 oktober 2017 håller Högskolan i Halmstad för andra året i rad en konferens med inriktning hållbar uppväxt. Vi tar del av föreläsningar och för samtal om barns hälsa och uppväxt inom samhälle, skola, vård och omsorg.

Matilda Brinck-Larsen, socialpedagog och grundare av Agape, inleder konferensen.

Två teman 2017: Delaktighet och ojämlika förutsättningar under uppväxten

Årets konferens börjar med en föreläsning med Matilda Brinck-Larsen, socialpedagog och grundare av Agape. Sen tar vi del av presentationer av projekt med relevans för Hållbar uppväxt från Högskolan i Halmstad, postersession och panelsamtal. Se program nedan.

Årets konferens kommer dessutom belysa två teman:

  • Delaktighet i skola, vård och samhälle
  • Ojämlika förutsättningar i barns och ungdomars uppväxt

Dessa teman kommer löpa som parallella spår under eftermiddagen och man kan som deltagare välja att kombinera dem eller att fokusera på ett av dem.

Bakgrund till konferensen

Samhället står i dag inför stora utmaningar för att främja fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos barn och ungdomar. För att möta dessa samhällsutmaningar krävs kunskap kring de bakomliggande faktorer som påverkar barns hälsa och uppväxtvillkor, hur dessa faktorer samvarierar samt hur de kan påverkas för att främja en hållbar uppväxt.

Mål med konferensen

Målet är att konferensen ska vara ett årligt återkommande forum för att presentera forskning som bedrivs inom området Hållbar uppväxt vid Högskolan i Halmstad, samt skapa en mötesplats för olika aktörer i samhället som arbetar med barns och ungas hälsa.

Målgrupp för konferensen

Konferensen vänder sig till forskare och samhällsaktörer som arbetar med barn och unga. Förhoppningen är att konferensen ska bidra till en dialog mellan samhällsaktörer och forskare från Högskolan i Halmstad om hur vi tillsammans kan arbeta med lösningar som gynnar en hållbar uppväxt.

Presentationer

Här är konferensens presentationer:

 

Program

Tid

Plats

Aktivitet

9:15-9:40

Hus R, plan 3

Kaffe och registrering

9:40-9:50

Hus R, Sal R4129

 

Välkommen och inledning
Ingela Skärsäter, Professor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och livsstil

9:50-10:40

Hus R, Sal R4129

Egna, andra och gemensamma barn & unga. Hur positionerar vi oss för att nå målet; alla ska med.

Matilda Brinck-Larsen, Socialpedagog & grundare av Agape

10:40-11:00

Hus R, Sal R4129

Presentation om Högskolan i Halmstads samlade forskning inom området Hållbar uppväxt

11:00-11:15

Hus R, Sal R4129

Utdelning av pris för bästa uppsats 2017 inom området Hållbar uppväxt

Ljungbergska stiftelsen och Tema Hållbar uppväxt

11:15-11:45

Hus R, plan 1, Health Lab

Posterpresentationer och visning av Health Lab

Besök vår utställning av postrar där forskare presenterar aktuella forskningsprojekt.

12:00-12:45

 

Lunchmingel

12:45-14:00

 

Presentationer av doktorander och forskare om aktuella projekt samt diskussioner inom de två parallella spåren:

  • Delaktighet i skola, vård och samhälle (lokal: R4341)
  • Ojämlika förutsättningar i barns och ungdomars uppväxt (lokal: R4145)

Delaktighet-passet innehåller:

  • 12:45-13:05 "Deltagarbaserad instrumentutveckling för att öka barns delaktighet i sin vård", Britt-Marie Gilljam, doktorand i hälsa och livsstil - omvårdnad.
  • 13:10-13:30 "Barnet i fokus vid användandet av ett digitalt kommunikationsverktyg", Ingrid Larsson, lektor och filosofie doktor i hälsa och vårdvetenskap
  • 13:35-14:00 "Idrotten som integrationsarena: Möjligheter och utmaningar", Krister Hertting, docent i pedagogik

Ojämlika-passet innehåller:

  • 12:45-13:05 "Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv", Katrin Häggström Westberg, doktorand i hälsa och livsstil
  • 13:10-13:30 "Hur klass gör skillnad i ungas liv med digitala medier", Martin Danielsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap
  • 13:35-14:00 ONCIRI - Normkritisk innnovation, "Nya idrottsredskap och idrottsmaterial i skolämnet idrott och hälsa", Lars Kristén, lektor i pedagogik, och Bodil Arvidsson Klingvall, adjunkt i idrott och hälsa

14:00-14:20

Hus R, plan 3

Fika

14:20-15:15

Hus R, Sal R4129

Avslutande dialog och paneldiskussion:

Boel Abelsson-Crossley, verksamhetschef för Social Hållbarhet, Region Halland.

Josefine Roswall, barnläkare, Verksamhetschef för Barnkliniken, Halmstad

Frida Ahlgren, samordnare för Skolan mitt i byn

 

 

Vid frågor, kontakta:

Julia Malmborg, julia.malmborg@hh.se
Mikael Ahlborg, mikael.ahlborg@hh.se

 

 

 

Anmälan till konferensen

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 oktober klockan 23.59.

Tema hälsa och hållbar uppväxts syfte är att fördjupa kunskapen om faktorer som påverkar barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, samt genom utveckling och implementering av interventioner skapa förutsättningar för en hållbar uppväxt.

Sidan uppdaterad 2017-11-14