Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hållbar uppväxt

En dag för samtal om barns hälsa och uppväxt inom samhälle, skola, vård och omsorg.

Onsdagen den 25 oktober 2017 arrangerar Högskolan i Halmstad för andra året i rad konferensen med inriktning hållbar uppväxt. Målet är att konferensen ska vara årligt återkommande och utgöra ett forum för att presentera forskning som bedrivs inom området Hållbar uppväxt vid Högskolan i Halmstad samt skapa en mötesplats för olika aktörer i samhället som arbetar med barns och ungas hälsa.

Årets konferens innehåller en inledande föreläsning, presentationer av projekt med relevans för Hållbar uppväxt från Högskolan i Halmstad, postersession och panelsamtal. Se program nedan.

Årets konferens kommer dessutom belysa två teman:

  • Delaktighet i skola, vård och samhälle
  • Ojämlika förutsättningar i barns och ungdomars uppväxt

Dessa teman kommer löpa som parallella spår under eftermiddagen och man kan som deltagare välja att kombinera dem eller att fokusera på ett av dem.

Bakgrund till konferensen

Samhället står i dag inför stora utmaningar för att främja fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos barn och ungdomar. För att möta dessa samhällsutmaningar krävs kunskap kring de bakomliggande faktorer som påverkar barns hälsa och uppväxtvillkor, hur dessa faktorer samvarierar samt hur de kan påverkas för att främja en hållbar uppväxt.

Målgrupp för konferensen

Konferensen vänder sig till forskare och samhällsaktörer som arbetar med barn och unga. Förhoppningen är att konferensen ska bidra till en dialog mellan samhällsaktörer och forskare från Högskolan i Halmstad om hur vi tillsammans kan arbeta med lösningar som gynnar en hållbar uppväxt.

Program

Tid

Plats

Aktivitet

9:15-9:40

Hus R, plan 3

Kaffe och registrering

9:40-9:50

Sal R4129

Välkommen och inledning

9:50-10:40

Sal R4129

Inledande föreläsning.

10:40-11:00

Sal R4129

Presentation om Högskolan i Halmstads samlade forskning inom området Hållbar uppväxt

11:00-11:15

Sal R4129

Utdelning av pris för bästa uppsats 2017 inom området Hållbar uppväxt

Ljungbergska stiftelsen och Tema Hållbar uppväxt

11:15-11:45

Hus R, plan 1

Posterpresentationer och visning av Health Lab

Besök vår utställning av postrar där forskare presenterar aktuella forskningsprojekt.

12:00-12:45

 

Lunchmingel

12:45-14:00

 

Presentationer av doktorander och forskare om aktuella projekt samt diskussioner inom de två parallella spåren:

  • Delaktighet i skola, vård och samhälle (lokal: R4341)
  • Ojämlika förutsättningar i barns och ungdomars uppväxt (lokal: R4145)

Delaktighet-passet innehåller:

  • 12:45-13:05 "Deltagarbaserad instrumentutveckling för att öka barns delaktighet i sin vård", Britt-Marie Gilljam, doktorand i hälsa och livsstil - omvårdnad.
  • 13:10-13:30 "Barnet i fokus vid användandet av ett digitalt kommunikationsverktyg", Ingrid Larsson, lektor och filosofie doktor i hälsa och vårdvetenskap
  • 13:35-14:00 "Idrotten som integrationsarena: Möjligheter och utmaningar", Krister Hertting, docent i pedagogik

Ojämlika-passet innehåller:

  • 12:45-13:05 "Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv", Katrin Häggström Westberg, doktorand i hälsa och livsstil
  • 13:10-13:30 "Hur klass gör skillnad i ungas liv med digitala medier", Martin Danielsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap
  • 13:35-14:00 ONCIRI - Normkritisk innnovation, "Nya idrottsredskap och idrottsmaterial i skolämnet idrott och hälsa", Lars Kristén, lektor i pedagogik, och Bodil Arvidsson Klingvall, adjunkt i idrott och hälsa

14:00-14:20

Hus R, plan 3

Fika

14:20-15:15

Sal R4129

Avslutande dialog och paneldiskussion

 

 

Vid frågor, kontakta:

Julia Malmborg, julia.malmborg@hh.se
Mikael Ahlborg, mikael.ahlborg@hh.se

 

 

 

Anmälan till konferensen

Sista anmälningsdag är den 19 oktober klockan 23.59.

Tema hälsa och hållbar uppväxts syfte är att fördjupa kunskapen om faktorer som påverkar barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, samt genom utveckling och implementering av interventioner skapa förutsättningar för en hållbar uppväxt.

Sidan uppdaterad 2017-10-18