Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademin för hälsa och välfärd

Vi bedriver forskning och undervisning inom arbetsvetenskap, folkhälsovetenskap, handikappvetenskap, idrottsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, omvårdnad, pedagogik, psykologi, socialt arbete och sociologi.

Akademin har 115 anställda och består av tre avdelningar; Avdelningen för hälsa och idrott, Avdelningen för hälsa och omvårdnad och Avdelningen för samhälle och välfärd

Ledning, administration, lärare/forskare har kontor i R-huset. Den mesta av undervisningen bedrivs också i R-huset, men det kan även förekomma att föreläsningar hålls i andra byggnader på campusområdet.

Sjuksköterskeprogrammet har även personal samt undervisning lokaliserade på Campus Varberg.

R-huset, där de flesta av föreläsningarna inom akademin hålls.

Sidan uppdaterad 2018-05-09