Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nordisk idrottsvetenskaplig konferens, 22–23 november 2017

Idrott i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa – en konferens för dig som är intresserad av idrottsvetenskaplig forskning och utveckling inom pedagogik, psykologi, hälsa, idrott, anpassad fysisk aktivitet och samhälle.

Temat för konferensen är idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa. Vi belyser temat ur flera vetenskapliga perspektiv och sätter fokus på idrottens spännvidd – yngres och äldres hälsa, hälsa hos personer med särskilda behov, samt hur idrott kan ge nya möjligheter och leda till förändring.

Samverkan mellan olika forskningsfält och nya samarbeten i fokus

Konferensen är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och SVEBI (Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning), SIPF (Svensk idrottspsykologisk förening) och SNAFA (Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet). I fokus står samverkan mellan olika forskningsdiscipliner och förhoppningsvis nya former av samarbete mellan olika idrottsintressenter, akademi och praktiker inom idrott.

Vi hoppas på intressanta och utvecklande dagar med aktuell forskning och tillämpning samt givande möten med kollegor inom det idrottsvetenskapliga området.

Välkommen!

Konferensens programPDF (pdf, 25.3 kB)

Vetenskapligt programPDF (pdf, 67.8 kB)

Book of ProceedingsPDF (pdf, 1.2 MB)

Anmälan till konferensen är nu stängd. 

 

Forskarträff 21 november

I samband med den Nordiska idrottsvetenskapliga konferensen bjuder Högskolan i Halmstad tillsammans med SVEBI, SIPF och SNAFA in till en forskarträff, där aktuella teman presenteras och diskuteras. Anmälan till forskarträffen görs senast måndag 6 november till: krister.hertting@hh.se.

Program för forskarträffenPDF (pdf, 74.9 kB)

 

Loggor konferens

Konferensspråk

Konferensens språk är engelska och nordiska språk. Alla key-note föreläsningar är på engelska och hela spåret med "Adapted physical activity" kommer att erbjudas på engelska. Vissa symposier kommer att vara på engelska. Presentation av papers och posters kan vara på engelska eller nordiska språk. 

Abstracts: Mall för abstracts hittas under "Ladda ned".

Anmälan och avgifter

Konferensavgifter:

Early bird 30 september 2017 medlemmar 2 875 kr (varav moms 575)
Early bird 30 september 2017 icke medlemmar 3 500 kr (varav moms 700)

Efter 30 september 2017 medlemmar 3 500 kr (varav moms 700)
Efter 30 september 2017 icke medlemmar 4 125 kr (varav moms 825)

Studenter medlemmar 1 500 kr (varav moms 300)
Studenter icke medlemmar 1 875 kr (varav moms 375)

Endagspris 1 875 kr (varav moms 375)
Endagspris studenter 875 kr (varav moms 175)

Middag 22 november 625 kr (varav moms 125)

Betalning av anmälningsavgiften görs till Högskolan i Halmstad, Bankgiro: 5328-2414, Danske Bank Sverige.
Vid betalningen ska du ange ditt namn, samt märka betalningen med: 970202.

 

Till anmälan

 

Medlemskap i organisation

SVEBI: 150:-/år ordinarie, 50:-/år för pensionärer och studenter betalas till SWISH 0729-635291 eller PG-konto 251821-5. Skicka uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-post till Anders Östnäs på ostnasanders@gmail.com.

SIPF: 250:-/år ordinarie, 150:-/år för studenter betalas till Bankgiro 5377-0392. Skicka också mejl till kontakt@svenskidrottspsykologi.se med namn, adress och e-post.

SNAFA: 150:-/år, betalas till Bankgiro: 5328-2414, Danske Bank.
Bli medlem i SNAFA genom att fylla i formuläret via länken.

Keynote speakers:
Professor Paul Wylleman, Vrije University Brussels, Sport and Exercise Psychology
Professor Shayke Hutzler, Zinman Wingate Institute, Netanya, Adapted Physical Activity
Associate Professor Solfrid Bratland-Sanda, University College of Southeast Norway,
Behavioral and Social Sciences in Sport
Professor Francesco Botre, Sapienza University of Rome and WADA, Sports Medicine

Sidan uppdaterad 2017-11-20