Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-02-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Förändringar i hälsa för grupper och individer

Forskningsfokus /Forskningsområde:

Det övergripande temat är ”Förändringar i hälsa för grupper och individer”. Fokus under 2015 är på hälsans bestämningsfaktorer samt att belysa interventionsstudier som har använts för att underlätta hälsa och livsstil. Forskningsområdet ämnar ge rekommendationer för framtida studier kring hälsofrämjande strategier och tillvägagångssätt.

Aktuellt projekt:

Att genomföra en litteraturöversikt som mynnar ut i en vetenskaplig artikel och med utgångspunkt från denna skriva tvärvetenskapliga forskningsansökningar. Arbetet har resulterat i en vetenskaplig artikelFuture challenges for intervention research in health and lifestyle research – A systematic meta-literature review” som är inskickad för peer-review till International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being (QHW). Artikelförfattare är Lars Kristén, Andreas Ivarsson, James Parker & Kristina Ziegert.

Mål:

Det övergripande målet är att utveckla tvärvetenskaplig forskning med fokus på människors hälsa och livsstil. Forskningen ska ske i samarbete med både interna och externa forskargrupper och med högskolans andra forskningsmiljöer. Samverkan ska ske med forskare vid nationella och internationella lärosäten samt med partners inom det omgivande samhället.

Tvärvetenskaplig forskargrupp

Följande ämnen är representerade: Handikappvetenskap, Hälsovetenskap, Idrottspsykologi, Idrottsvetenskap, Medicinsk vetenskap, Omvårdnad, Pedagogik, Socialt arbete.

Externa medel:

Arbetet med att ansöka om externa medel och skriva tvärvetenskapliga forskningsansökningar tar sin utgångspunkt i den genomförda litteraturöversikten. Arbetsprocessen kommer att fortsätta i och med de nya medel som CVHI ställer till förfogande för Ht 2015.


Sidan uppdaterad 2016-02-09