Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-06-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Delaktighet i ett föränderligt välfärdssamhälle

Forskningsfokus:

Det övergripande temat är "Delaktighet i ett föränderligt välfärdssamhälle". Fokus under 2015 är de förändringar som den svenska välfärdsstaten har genomgått under de senaste 20 åren och som grundats i föreställningen att valfrihet, kundorientering, marknadisering, företagisering och konkurrensutsättning - snarare än politik och demokrati - leder till bättre kvalitet och ökad effektivitet inom områden som vård, skola och omsorg. Intresset riktas speciellt mot marginaliserade grupper – för närvarande vuxna med intellektuell funktionsnedsättning – och olika typer av valfrihetssystem inom välfärdsektorn.

Aktuellt projekt:

Vårdval inom primärvården och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. En kunskapsöversikt är genomförd och en artikel kommer att skickas till vetenskaplig tidskrift under våren 2015. Ansökan om projektmedel är gjord (se nedan).

Mål:

Målet är att utveckla tvärvetenskaplig forskning på ovanstående tematik som både är inom- och utomvetenskapligt relevant. Forskningen ska ske i samarbete mellan olika ämnen och gärna med forskare på andra lärosäten och i samverkan med det omgivande samhället.

Tvärvetenskaplig forskargrupp:

Följande ämnen är representerade: Handikappvetenskap, Statsvetenskap, Sociologi, Arbetsvetenskap, Omvårdnad och Medie- och kommunikationsvetenskap. Totalt 9 aktiva forskare i arbetet med kunskapsöversikten.

Externa medel:

Ansökan inskickad till Forte för projektet "Vårdval inom primärvården och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning". Besked under hösten 2015.

Övrigt

Medel till ny kunskapsöversikt inom temat ”Delaktighet i ett föränderligt välfärdssamhälle” men med nytt fokus gällande område och målgrupp finns. Projektet startar under hösten 2015.


Sidan uppdaterad 2015-06-09