Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Delaktighet i ett föränderligt välfärdssamhälle

Forskningens mål är att bidra till kunskap och förståelse för de möjligheter och utmaningar som samhället står inför, och vad det innebär för människors möjligheter till delaktighet för att bidra till ett inkluderande och hållbart samhälle.

Forskningsområdet innefattar projektklustren:

  • Kommunikativa mötesplatser
  • Integration, tillhörighet och tillgänglighet
  • Välfärdens utmaningar och det goda livet
  • Arbetsplatsen som hälsoarena

 

Pågående forskningsprojekt

Vardagshjältar och vardagsjournalister

Vårdval inom primärvården

Niklas Westberg.

Sidan uppdaterad 2018-06-19