Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-03-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Hans Bengtsson

Vår offentliga förvaltning. Om samverkan i välfärdspolitiken (2014). Malmö: Gleerups. Tillsammans med Anna Melke.

"Personal assistance in a Scandinavian context: similarities, differences and developmental traits.", s.3-18 i
SJDR 16/2014, tillsammans med Ole-Petter Askheim och Bjarne Richter Bjelke

Offentlig förvaltning. Att arbeta i demokratins tjänst (2012). Andra upplagan. Malmö: Gleerups.

Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem (2011, sjunde upplagan). Stockholm: Liber. Tillsammans med Krister Svensson.  

"Personal assistance in Sweden - Support and service for persons with certain functional impairments", s. 18-28 i Aotearoa New Zealand Social Work nr 1-2/2011. Tillsammans med Kerstin Gynnerstedt.

Säkerhet och sårbarhet. Hur skapar vi ett hållbart samhälle? (red.), 2008). Högskolan i Halmstad: Forskning i Halmstad nr 15. Tillsammans med Anders Mellbourn.

"Vad har vi lärt av Gudrun och Per? Om krishantering i ett kommunikativt perspektiv", s. 65-87 i Bengtsson, Hans & Mellbourn, Anders (red.), (2008).

Dagens och morgondagens LSS-boende (2008). Kommunförbundet Skåne, FoU Skåne Skriftserie 2008:2. Tillsammans med Jessica Arvidsson.

"Varför blir det inte som vi har bestämt. Om implementeringen av en social reform", s. 117-143 i Stubbergaard, Ylva & Hall, Patrik (red.) (2008). Demokrati och makt. Lund: Statsvetenskaplig Tidskrift.

Politik, lag och praktik. Implementeringen av LSS-reformen (red.), (2005). Lund: Studentlitteratur.

"Individers rättigheter eller kommunens skyldigheter", s. 47-57 i Politologen våren 2004.

"Vägen till personlig assistans", s. 39-73 i Personlig assistans och medborgarskap, (2004), Gynnerstedt, Kerstin (red.). Lund: Studentlitteratur.

Assistansreformen i politik och förvaltning, (2003). Malmö: Harecpress. Tillsammans med Kerstin Gynnerstedt.

Projektboken. Om konsten att genomföra projektarbeten, (2003). Stockholm: Almqvist & Wiksell. Tillsammans med Bengt-Arne Bengtsson.

"Personlig assistans i politik och förvaltning"; s. 3-14 i Socialvetenskaplig Tidskrift nr 1/2002, tillsammans med Kerstin Gynnerstedt.

Politisk kommunikation och demokrati, (red.) (2001). Lund: Studentlitteratur.

Politik, lag och praktik. Implementeringen av 1994 års handikappreform, (red.) (1998). Lund: Studentlitteratur.

Förskolereformen. En studie i implementering av svensk välfärdspolitik 1985-1991, (1995). Avhandling i statsvetenskap, Lunds universitet: Lund Political Studies 86.

 

Sidan uppdaterad 2015-03-16