Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Wigforss

Forskningsområde och forskningsfält

Wigforssgruppens inriktning är mångvetenskaplig forskning om välfärds- och utbildningssystemen och vad de betyder för olika marginaliserade grupper, i synnerhet personer med funktionsnedsättning. Syftet med forskningen är att identifiera, problematisera och kritiskt granska förhållandet mellan samhällets välfärdssystem och människors levnadsvillkor och livssituation. Ett särskilt fokus ligger på att lyfta fram personers situation och erfarenheter. Företeelser och fenomen studeras på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå.

Gruppens sammansättning

Totalt har Wigforssgruppen 38 medlemmar (våren 2015) fördelat på en professor, en gästprofessor, tre docenter, 20 lektorer, nio doktorander och fyra adjunkter/motsvarande (se förteckning).

Inom Wigforssgruppen bedrivs i dag forskning med utgångspunkt i tio olika akademiska ämnen: handikappvetenskap, kulturgeografi, socialt arbete, sociologi, socialmedicin, socialpsykologi, media- och kommunikationsvetenskap, arbetsvetenskap, statsvetenskap och specialpedagogik.

Samverkanspartners

Nära samarbete och samverkan med brukare, yrkesverksamma, organisationer och myndigheter har sedan forskargruppens start 1993 varit en viktig uppgift och ett kännetecken för gruppens verksamhet. Wigforssgruppen har ett omfattande antal forskningspartners nationellt och internationellt.

Sidan uppdaterad 2017-11-02