Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-06-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskargrupper CVHI

CVHI består av tre forskargrupper; Wigforss bedriver forskning om välfärds- och utbildningssystemen och dess betydelse för olika utsatta grupper. Inom gruppen för Hälsa och omvårdnad bedrivs forskning relaterat till människans hälsa, sammanhang och livsvillkor i samhället samt till människans möjlighet till en kvalitativt god vård och skolgång. Gruppen Hälsa och idrott bedriver forskning inom områdena idrott, hälsa och fysisk aktivitet.


Sidan uppdaterad 2016-06-07