Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) bedrivs hälsorelaterad forskning inom omvårdnad, handikappvetenskap och psykologi med inriktning idrott.

Forskningen är tvärvetenskaplig och fokuserad kring tre teman: ”Delaktighet i ett föränderligt välfärdssamhälle”, ”Förändringar av hälsa för grupper och individer” och ”Hälsa och hållbar uppväxt”. Avancerad forskning, både grundforskning och empirisk tillämpad forskning, bedrivs inom ämnet hälsa och livsstil med fokus på förhållandet mellan människans hälsa, levnadsvillkor och samhällets välfärdssystem.

Modell över CVHI:s forskning Wigforss Hälsa och omvårdnad Hälsa och idrott Tema Delaktighet i ett föränderligt samhälle Tema Förändringar av hälsa för grupper och individer Tema Hälsa och hållbar uppväxt


CVHI har ett starkt samarbete med nationella och internationella forskare och forskargrupper samt en nära samverkan med det omgivande samhället omfattande både offentlig och privat verksamhet samt intresse- och brukarorganisationer. CVHI:s gränsöverskridande samarbete regionalt, nationellt och internationellt syftar till att bidra till att öka kunskapen om och finna lösningar på samtidens och framtidens utmaningar som människan står inför.

Nyheter från CVHI

Prenumerera på CVHI:s nyhetsbrev

E-postadress
Välj prenumeration
CVHI mejllista
Leveransformat


Kalender21 nov
22 nov
22 nov
 • Artikel i tidskrift
 • Luthra, Renee, et. al., Högdin, Sara, et. al., (2018).
  After upper secondary school : Young adults with intellectual disability not involved in employment, education or daily activity in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research, 20. (Accepted)

  Se post i DiVA

 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Tranaeus, Ulrika, et. al., Ivarsson, Andreas, et. al., (2018).
  Stress and injuries in elite sport. Handbuch Stressregulation und Sport. Springer Berlin/Heidelberg, Berlin. S. 451 - 466.

  Se post i DiVA DOI: 10.1007/978-3-662-49322-9_22

 • Andersen, Mark, et. al., Waterson, Andrew K. (2017).
  A brief impressionistic history of paying attention : The roots of mindfulness. Being mindful in sport and exercise psychology : Pathways for practitioners and students. FiT Publishing, Morgantown. S. 5 - 27.

  Se post i DiVA

 • Konferensbidrag
 • Moesch, Karin (2017).
  Applying ACT in the context of elite sports: a reflection on blurred lines between clinical issues and performance enhancement. ISSP 14th World Congress Sevilla.

  Se post i DiVA

 • Licentiatavhandling, monografi
 • Prack, Berit, et. al., (2017).
  Aktiv anpassning till förändrade villkor : Fem kvinnors erfarenheter av kroniskt nedsatt funktionsförmåga och återskapande av ett meningsfullt liv. Licentiatavhandling. Halmstad : Halmstad University Press, 2017.

  Se post i DiVA Ladda ner fulltexten

Forskningsmiljöledare:

Professor Petra Svedberg

Sidan uppdaterad 2017-09-28