Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

CVHI är en tvär- och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Forskningen tar avstamp i människors behov och samhällets utmaningar inom områdena hälsa, livsstil och välfärd och sker i nära samverkan med berörda målgrupper och intressenter från organisationer, offentlig sektor och näringsliv.

Forskningsmiljön har fyra profilerade forskningsområden; Hållbart deltagande i idrott och fysisk aktivitet, Hållbar uppväxt, Delaktighet i ett föränderligt samhälle, samt Framtidens vård och omsorg. Det gemensamma målet för dessa områden är att forskningen ska vara värdeskapande med stor samhällelig nytta och därmed bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Inom miljön finns forskare med en varierad vetenskaplig bakgrund samt teoretiskt och metodologiskt kunnande från ämnen som arbetsvetenskap, handikappvetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, omvårdnad, pedagogik, psykologi med inriktning idrott, socialt arbete samt sociologi

Klicka för större bild

Forskningsmiljöledare:

Professor Petra Svedberg

Nyheter från CVHI

Kalender21 feb
27 feb


20 mar
 • Artikel i tidskrift
 • Lindholm, Annelie, et. al., Roswall, Josefine, et. al., (2019).
  Body mass index classification misses to identify children with an elevated waist-to-height ratio at 5 years of age. Pediatric Research, 85 (1), s. 30 - 32.

  Se post i DiVA DOI: 10.1038/s41390-018-0188-4

 • Dohlsten, John, et. al., Barker-Ruchti, Natalie, et. al., (2019).
  Caring as sustainable coaching in elite athletics : benefits and challenges. Sport Coaching Review.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/21640629.2018.1558896

 • Arnarsson, Arsaell, et. al., Nygren, Jens, et. al., (2019).
  Cyberbullying and traditional bullying among Nordic adolescents and their impact on life satisfaction. Scandinavian Journal of Public Health, s. 1 - 9.

  Se post i DiVA DOI: 10.1177/1403494818817411

 • Jonsson, Linus, et. al., Fröberg, Andreas, et. al., (2019).
  Possibilities and Challenges in Developing and Implementing an Empowerment-based School-Intervention in a Swedish Disadvantaged Community. Health Promotion International. (Accepted)

  Se post i DiVA

 • Josefsson, Torbjörn, et. al., Tornberg, Rasmus, et. al., (2019).
  Practitioners’ reflections of working with the Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) approach in team sport settings. Journal of Sport Psychology in Action.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/21520704.2018.1549641

Sidan uppdaterad 2018-10-26