Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) bedrivs hälsorelaterad forskning inom omvårdnad, handikappvetenskap och psykologi med inriktning idrott.

Forskningen är tvärvetenskaplig och fokuserad kring tre teman: ”Delaktighet i ett föränderligt välfärdssamhälle”, ”Förändringar av hälsa för grupper och individer” och ”Hälsa och hållbar uppväxt”. Avancerad forskning, både grundforskning och empirisk tillämpad forskning, bedrivs inom ämnet hälsa och livsstil med fokus på förhållandet mellan människans hälsa, levnadsvillkor och samhällets välfärdssystem.

Modell över CVHI:s forskning Wigforss Hälsa och omvårdnad Hälsa och idrott Tema Delaktighet i ett föränderligt samhälle Tema Förändringar av hälsa för grupper och individer Tema Hälsa och hållbar uppväxt


CVHI har ett starkt samarbete med nationella och internationella forskare och forskargrupper samt en nära samverkan med det omgivande samhället omfattande både offentlig och privat verksamhet samt intresse- och brukarorganisationer. CVHI:s gränsöverskridande samarbete regionalt, nationellt och internationellt syftar till att bidra till att öka kunskapen om och finna lösningar på samtidens och framtidens utmaningar som människan står inför.

Nyheter från CVHI

Prenumerera på CVHI:s nyhetsbrev

E-postadress
Välj prenumeration
CVHI mejllista
Leveransformat


Kalender08 maj
14 maj
15 maj
 • Artikel i tidskrift
 • Melin, Karin, et. al., Skarphedinsson, Gudmundur, et. al., (2018).
  A solid majority remit following evidence-based OCD treatments: a 3-year naturalistic outcome study in pediatric OCD. European Child and Adolescent Psychiatry.

  Se post i DiVA DOI: 10.1007/s00787-018-1137-9

 • Luthra, Renee, et. al., Högdin, Sara, et. al., (2018).
  After upper secondary school : Young adults with intellectual disability not involved in employment, education or daily activity in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research, 20 (1), s. 50 - 61.

  Se post i DiVA DOI: 10.16993/sjdr.43

 • Manasatchakun, Pornpun, et. al., Choowattanapakorn, Tassana, et. al., (2018).
  Community nurses’ experiences regarding the meaning and promotion of healthy aging in northeastern Thailand. Journal of Holistic Nursing, 36 (1), s. 54 - 67.

  Se post i DiVA DOI: 10.1177/0898010116688126

 • Manasatchakun, Pornpun, et. al., Roxberg, Åsa, et. al., (2018).
  Conceptions of healthy aging held by relatives of older persons in Isan-Thai culture : a phenomenographic study. Journal of Aging Research, 2018, s. 1 - 9.

  Se post i DiVA

 • Doktorsavhandling, sammanläggning
 • Holmqvist, Gärd, et. al., (2018).
  Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa. Diss. (sammanfattning). Halmstad : Halmstad University Press, 2018.

  Se post i DiVA Ladda ner fulltexten

Forskningsmiljöledare:

Professor Petra Svedberg

Sidan uppdaterad 2017-09-28