Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avdelning för biomekanik och maskinteknik

Avdelningen för biomekanik och maskinteknik spänner över ett brett spektra inom tillämpad naturvetenskap och teknik. Vår forskning och utbildning fokuserar på att ta fram eller utvärdera produkter som finns inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Det kan vara till exempel miljövänligare förbränningsmotorer, ergonomiska handverktyg, lättviktsmaterial, dentalimplantat med överlägsna egenskaper samt effektiva tränings- och rehabiliteringsutrustningar.

Bakre raden fr vä: Johan Wretborn, Jonas Bäckman, Pär Johan Lööf, Håkan Pettersson. Mellersta raden fr vä: Aron Chibba, Gunnar Weber, Lars Bååth, Frederic Cabanettes. Främre raden fr vä: Zlate Dimkovski, Sabina Rebeggiani, Håkan Petersson, Bengt-Göran Rosén, Loisa Sessman. Saknas på bilden: Martin Bergman och Lina Lundgren.

Ingenjörsutbildningar på grundläggande och avancerad nivå

Avdelningen ansvarar för en ingenjörsutbildning på grundläggande nivå och en på avancerad nivå inom maskinteknik. Vi utbildar i ämnena biomekanik, datorstödd konstruktion, industriell design, materialteknik, produktion och teknisk mekanik.

Avdelningens personal

Avdelningens personal uppgår till ca 16personer; en blandning av kvinnor och män med varierande nationalitet och utbildningsnivå.  Utbildnings- och forskningsverksamheten kännetecknas av ständiga industrikontakter och ett nära samarbete med såväl nationella som internationella forskningsmiljöer.

Välutrustade laboratorium

Som stöd för forskningen och utbildningen förfogar avdelningen över ett välutrustat virtuellt och reellt utbildnings- och forskningslaboratorium. Här finns bl.a. de senaste CAD-verktygen, ett fysiologi- och biomekaniklaboratorium, prototyptillverkningsutrustning,  automatiserings-, industridesign- och robotiklabb, metall- och träverkstäder, dragprovnings och metallografisk utrustning samt Rydberglaboratoriet. Avdelningen driver även ett så kallat Digital Fabrication laboratory- FABlab.  

Forskning

Maskinteknik tillhör forskningsmiljön Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Forskningen inom ämnet är i dag under stark uppbyggnad. 

Sidan uppdaterad 2018-11-07