Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avdelning för marknadsföring

Målet för marknadföringsavdelningen på Högskolan i Halmstad är att vara bland de tre bästa marknadsavdelningar i Sverige, när det gäller forskning och undervisning.

Vi vill också ses som en avdelning med ett starkt internationellt perspektiv. För att uppnå detta har vi lagt stor vikt vid forskning och internationellt samarbete. Just nu är vi ca femton anställda och doktorander. Dessutom har vi ca åtta internationella besökande kollegor som kommer till vår avdelning regelbundet för att hålla föreläsningar eller är engagerade i gemensamma forskningsprojekt. Vi bjuder också in ett stort antal internationella och nationella forskare varje år för att ge enskilda föreläsningar.

Bakre raden: Ulf Aagerup, Thomas Helgesson, Svante Andersson, Klaus Solberg Soilen, Navid Ghannad. Främre raden: Sabrina Luthfa Karin, Venilton Reinert, Hélène Laurell, Gabriel Baffour Awuah. Saknas på bilden: Göran Svensson

Utbildning på forskarnivå

Forskning

Forskning i marknadsföring bedrivs inom forskningsgruppen CTIM2 (Centre for technology, innovation and marketing management) inom den större forskningsmiljön CIEL (Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning).

  • ​CIEL Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning
  • CTIM2 forskar om utveckling av nya produkter och marknader.


 

Sidan uppdaterad 2017-02-07