Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avdelning för ekonomi och juridik

Inom avdelningen bedrivs utbildning och forskning kring offentliga och privata organisationers villkor och verksamhet från företagsekonomiska, nationalekonomiska och juridiska ämnesperspektiv.

Forskning

Syftet för Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning, CIEL, är att utveckla forskning och kunskaper om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. Med forskning inom områden som berör nya, små och medelstora företags utveckling fokuseras frågor och analys av innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning (governance) och internationalisering.

 

Sidan uppdaterad 2017-02-07