Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avdelning för bygg- och energiteknik

På avdelningen bedrivs undervisning och forskning inom områdena bygg och energi. Vi utbildar bygg- och energiingenjörer och har även magisterprogram i energiteknik inriktning förnybar energi.

Forskning bedrivs inom områdena fjärrvärme, vindkraft, ombyggnad, innovationer och förändringar i byggandet samt samverkansformer i byggprocessen.

Margaretha Borgström, Urban Persson, Åke Spångberg, Heidi Norrström, Helge Averfalk, Göran Nilsson, Erik Möllerström, Göran Sidén, Kristian Widén, Fredric Ottermo, John Lindgren och Mei Gong.

Sidan uppdaterad 2018-06-15