Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avdelning för bygg- och energiteknik

På avdelningen bedrivs undervisning och forskning inom områdena bygg och energi. Vi utbildar bygg- och energiingenjörer och har även magisterprogram i energiteknik inriktning förnybar energi.

Forskning bedrivs inom områdena fjärrvärme, vindkraft, ombyggnad, innovationer och förändringar i byggandet samt samverkansformer i byggprocessen.

Bakre raden fr vä: Helge Averfalk, Niclas Andersson, Åke Spångberg, Urban Persson, Göran Nilsson, Bengt Hjort. Främre raden fr vä: Margaretha Borgström, Ingrid Svetoft, Mei Gong, Gudrun Rundberg, Ingemar Josefsson. Saknas på bilden: Stephen Emmit, Henrik Gadd, Jonny Hylander, Bengt Larsson, Erik Möllerström, Fredric Ottermo, Kristian Widén och Sven Werner

Sidan uppdaterad 2017-06-14