Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Våtmarkscentrums strategi

Våtmarkscentrum är en fristående centrumbildning med bas vid Högskolan i Halmstad. Vårt nätverk omfattar personer med hög kompetens och praktisk erfarenhet när det gäller våtmarker. Vi har ett ömsesidigt utbyte med lantbruksorganisationer, internationella och nationella forskargrupper, utbildningsverksamhet, kommuner, specialister, tjänstemän, konsulter, ideella föreningar, fiske-, jakt-, fågel-, naturvårds- och turistorganisationer.

Våtmarkscentrum ska utveckla våtmarksfrågor t.ex. genom att:

  • utveckla kriterier för utformning och dimensionering av våtmarker, speciellt med avseende på optimering av närsaltsreduktion
  • utveckla metoder för anläggning och skötsel
  • studera våtmarkernas roll i naturupplevelsen och för den biologiska mångfalden
  • studera våtmarkernas roll vid skyddet av den globala miljön
  • bidra till utveckling av metoder för övergripande planering av våtmarker kopplat till miljömål
  • bidra till utveckling av utvärderingsmetoder för våtmarker
  • ge möjligheter till grund- och vidareutbildning, bl.a. genom att tillhandahålla kompetens, utrustning och lokaler
  • vara ett attraktivt kompetenscentrum för forskare och externa intressenter
  • attrahera studiebesök, fortbildning, konferenser och FoU-projekt
Sidan uppdaterad 2016-10-27