Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet

Ekosystem bidrar till människors välfärd och välbefinnande genom en rad tjänster. De ekosystemtjänster som direkt ger människor som vistas i miljöer med biologiskt liv en positiv upplevelse benämns kulturella. Dessa tjänster är till största del immateriella och därför svåra att värdera. Projektets syfte är att, utifrån människors upplevelser, beskriva kulturella ekosystemtjänster och att visa hur de kan värderas i termer av bidrag till livskvalitet. Studien kommer att utföras i stadsnära våtmarksområden. Icke-kulturella ekosystemtjänster (t.ex. avskiljning av näringsämnen och dämpning av höga vattenflöden) och ekosystemens biologiska mångfald kopplas till fysiska element i områdena som i sin tur relateras till människors upplevelser. Ett verktyg för värdering av kulturella ekosystemtjänster kommer att tas fram i dialog med experter och naturadministratörer. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och utförs i samverkan mellan Miljöpsykologi vid Lunds Universitet och Våtmarkscentrum på Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2016-10-27